20.06.2017

Virmasalo Ilkka, Yliopistonlehtori / University Lecturer

Virmasalo Ilkka, Yliopistonlehtori / University Lecturer
Subject:
Yhteiskuntapolitiikka / Social and public policy
Room:
Opinkivi 239.1.

Biography

 

Valmistuin maisteriksi sosiologiasta maisteriksi vuonna 1995 ja väittelin Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapolitiikasta vuonna 2002. Väitöskirjatutkimukseni aiheena oli työttömyys perhesuhteiden kontekstissa 1990-luvun laman aikana. Tämän jälkeen olen ollut enimmäkseen yhteiskuntapolitiikan yksikössä opetustehtävissä, joissa sisällöllisesti olen vastannut sosiaali- ja työpolitiikan opetuksesta sekä määrällisten menetelmien opetuksesta. Tutkimusta olen tehnyt työpolitiikkaan ja työelämään liittyvistä aiheista.

 

Areas of Interest

 

Työn ja työpolitiikan tutkimus, tiedon sosiologia (erityisesti Karl Mannheim).

 

Teaching (list of courses)

 

YKPA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, sivuaineopiskelijoille, 5 op.

 

YKPS114 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä II, 5 op.

 

YKPA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op.

 

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (YKP:n pienryhmät) 5 op.

 

YKPS230 Tutkimusharjoitukset, 5 op.

 

YKPA462 Työpolitiikka, 5 op.

 

YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (pa), 5 op.

 

YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (demot), 5 op.

The Relevance and Benefits of my Research

My research produces information about quality of working life, unemployment, school to work transition and family-work relationship on rapidly changing conditions in our society. The foundations of Finnish welfare society are challenged by globalization and increased economic instability which makes this knowledge important for all actors who are dealing with the wellbeing of workers - and citizens generally.