Ylilahti Minna, Yliopistonopettaja / University Teacher

Studysubject:
Sosiologia / Sociology
Room:
Opinkivi 303.1.

Areas of Interest

Qualitative methods

Sociology of age and the life course

Rehabilitation

Wellness consumption, wellness technology

Agency, reflexivity, soul-searcing and self-tracking

Tutkimus

Tällä hetkellä tutkin ikääntymiseen liittyvää hyvinvointiin kuluttamista ja nuorten aikuisten elämänkulun murtumia ja katkoksellisuutta. Yleisesti kiinnostukseni kytkeytyy toimijuuden, itsetarkkailun, reflektion ja erityyppisen itsen etsimisen käytänteisiin ja prosesseihin.

Digital Life

 

Opetus

Hyvisasioissa yhteydenotot sähköpostilla: hyvis-yfi@jyu.fi

Yunet - Nuoristutkimuksen yliopistoverkosto

Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuus

Kurssit:

YTKY010 Propedeuttinen kurssi

YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet

SOSA650 Tieteellinen kirjoittaminen

SOSA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset

SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I

SOSS406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia II

IKAP104 Nuoruus, perhe ja sukupolvet

IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena

IKAP103 Ikääntyvä yhteiskunta

IKAP102 Suomalaista ikäkausitutkimusta

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

On tärkeää ymmärtää iän ja elämänkulun rakentumista ja merkitystä erilaisissa konteksteissa niin yhteiskunnan kuin sosiaalisten suhteiden tasolla. Tutkimukseni hyödyttää yleisesti elämänkulkuun liittyvää tutkimusta ja kaikkia erityisesti kasvusta, sukupolvien välisistä suhteista ja ikääntymisestä kiinnostuneita toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilla.