09.02.2018

Ylilahti Minna, Yliopistonopettaja / University Teacher

Subject:
Sosiologia / Sociology
Room:
Opinkivi 303.1.

Areas of Interest

 • Qualitative methods
 • Sociology of age and the life course, ageing
 • Rehabilitation
 • Wellness consumption, wellness technology
 • Agency, reflexivity, soul-searcing and self-tracking

Tutkimus

Tällä hetkellä tutkin ikääntymiseen liittyvää hyvinvointiin kuluttamista ja nuorten aikuisten elämänkulun murtumia ja katkoksellisuutta. Yleisesti kiinnostukseni kytkeytyy toimijuuden, itsetarkkailun, reflektion ja erityyppisen itsen etsimisen käytänteisiin ja prosesseihin.

Digital Life

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry

Opetus:

 • YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset
 • YFIY1101 Hops, kandidaattivaihe
 • SOSS3105 Iän, ikäkausien ja elämänkulun sosiologia
 • IKAM001 Nuoruus ja sukupolvet
 • IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena
 • IKAP103 Ikääntyvä yhteiskunta
 • IKAP102 Suomalaista ikäkausitutkimusta
 • Opinto-ohjausajat varataan sähköpostitse.
 • Hyvisasioissa yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen: hyvis-yfi@jyu.fi

Yunet - Nuoristutkimuksen yliopistoverkosto

Ikäkausien ja elämänkulun opintokokonaisuus

 

Julkaisuja:

Koskinen, V., Ylilahti, M., & Wilska T-A 2017 “Healthy to Heaven”: Middle-Agers Looking  Ahead in the Context of Wellness Consumption. Journal of Aging Studies - Kidlington: Pergamon Press 40: 0 s. 36-43

Ylilahti, M. & Koskinen, V. (2017) Varttuneet kuluttajat ja wellness-teknologia - kehon arvottamisesta kohti omaehtoista käyttäjäkokemusta. Kulutustutkimus.Nyt, 11 (1), 18-32. Open access: http://www.kulutustutkimus.net/wpcontent/uploads/2017/08/Kulutustutkimus.nyt_1_2017.pdf

Koskinen, V. & Ylilahti, M. (2017) Wellness, ikä ja terveyden digitalisoituminen. Teoksessa Wilska, Terhi-Anna & Kuoppamäki, Sanna-Mari, 2017. Varttuneet kuluttajat, digitalisoituva arki ja kulutusympäristöjen muutos. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Julkaisuja 209. 126-139.

Kemppainen, T, Ylilahti, M., Koskinen, V., & Uusitalo O. (2017) Varttuneet kuluttajat, sähköyhtiön asiakkuus ja palvelumuotoilu. TeoksessaWilska, Terhi-Anna & Kuoppamäki, Sanna-Mari, 2017. Varttuneet kuluttajat, digitalisoituva arki ja kulutusympäristöjen muutos. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Julkaisuja 209. 60-78.

Ylilahti, M. (2014). Työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen monenkirjava anti. Kuntoutujat hyvinvointia pohtimassa. Kuntoutus, 37 (1), 23-34.

Ylilahti, M. (2013). Itsestä kiinni: etnografinen tutkimus työikäisten laitoskuntoutuksesta. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 469. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5232-7

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

On tärkeää ymmärtää iän ja elämänkulun rakentumista ja merkitystä erilaisissa konteksteissa niin yhteiskunnan kuin sosiaalisten suhteiden tasolla. Tutkimukseni hyödyttää yleisesti elämänkulkuun liittyvää tutkimusta ja kaikkia erityisesti kasvusta, sukupolvien välisistä suhteista ja ikääntymisestä kiinnostuneita toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilla.