05.03.2018

Yhteishaku 2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, yhteishaku 14.3. - 28.3.2018 klo 15.00

Luethan ensin huolella valintaperusteet ja valintakoetiedot Opintopolusta. Alta löydät lisätietoja valintakokeisiin valmistautumista varten.

Valintakoevaatimukset hakukohteittain (valintakoekirjat)

 

Hakukohde Valintakoe Teos/teokset
1) Sosiaalityön kandidaatti - ja maisteriohjelma 22.5.2018, klo 10.00-14.00
Koepaikka: M-rakennus (Musica), Seminaarinmäki, Jyväskylän yliopisto
Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus:Helsinki, sivut 1–147.
2) Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma 24.5.2018, klo 12.00-15.00
Koepaikka: Agora-rakennus, Mattilanniemi
Julkaistaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivulla noin kuukautta ennen valintakoetta.
 

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin määräaikaan mennessä: yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa.

Valintakokeeseen osallistuminen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Omien muistiinpanojen ja muiden papereiden tuonti saliin on kielletty. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.