23.05.2017

Yhteishaku 2017

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Luethan ensin huolella valintaperusteet ja valintakoetiedot Opintopolusta. Alta löydät lisätietoja valintakokeisiin valmistautumista varten.

Valintakoevaatimukset hakukohteittain (valintakoekirjat)

 

Hakukohde Valintakoe Teos/teokset
1) Sosiaalityön kandidaatti - ja maisteriohjelma 18.5.2017, klo 10.00-14.00
Koepaikka: Agora-rakennus: Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Mattilanniemi, Jyväskylän yliopisto
Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus:Helsinki, sivut 1–147.
2) Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma

24.5.2017, klo 12.00-15.00
Koepaikka: Agora-rakennus, Mattilanniemi.
SALIJAKO
Sukunimen alkukirjaimen mukaan: 
Auditorio 1: A-K 
Auditorio 2: L-Q 
Auditorio 3: R-Ä

Olli-Pekka Moisio, Tiina Silvasti & Ilkka Kauppinen (toim.) 2015: Polkuja yhteiskuntatieteisiin. SopHi 128: Jyväskylän yliopisto, sivut 21–264.
 

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin määräaikaan mennessä: yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa.

Valintakokeeseen osallistuminen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Omien muistiinpanojen ja muiden papereiden tuonti saliin on kielletty. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Valintakoesalijako / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian hakukohde

Ilmoitetaan viimeistään valintakoetta edeltävänä päivänä.