20.11.2018

Muiden tiedekuntien ja laitosten opiskelijoille

Opiskeletko tai suunnitteletko yhteiskuntatieteiden, filosofian tai sosiaalityön opiskelemista sivuaineena? Löydät tiedot tarjolla olevista opinnoista sekä opiskeluohjeita tämän sivun kautta.

Opis­ke­lun oh­jei­ta si­vuai­neo­pis­ke­li­jal­le

YFI-laitoksessa tarjolla olevat valinnaiset opintokokonaisuudet (sivuaineet)