26.10.2017

Ohjaus ja neuvonta

Pääsääntönä opinto-ohjauksessa on, että yleistä opinto-ohjausta antaa koulutussuunnittelija, jolta voi kysyä kysymyksiä jotka liittyvät mm. tutkintorakenteisiin, opetussuunnitelmiin ja opintojen etenemiseen yleensä. Koulutussuunnittelija myös ohjaa opiskelijan oikean henkilön luo, joten pulmatilanteessa opiskelija voi aluksi kääntyä koulutussuunnittelijan puoleen. Opinto-ohjausta aineen sisällöllisissä kysymyksissä antaa oppiaineeseen nimetty opintojen ohjaaja. Opintojen ohjaajalta voit kysyä mm. kurssien sisällöistä, vierailevista luennoitsijoista ja arvosanoista. Tiettyhin opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan / tentaattoriin (yhteystiedot löydät Korpista kunkin opintojakson kurssikuvauksesta).

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja käyvät HOPS-keskustelun pääaineensa/maisteriohjelmansa toimintatavan mukaisesti. Ensimmäisen vuoden jälkeen HOPS-ohjauskeskusteluja käydään kaksi kertaa.

Laitoksen Hyviksen puheille voit tulla silloin, kun jokin asia mietityttää ja hankaloittaa opinnoissa selviämistä, niiden etenemistä tai yliopistoyhteisössä toimimista. Hyvikset neuvovat esimerkiksi ajan- ja arjenhallinnassa, ihmissuhdeasioissa, itsetuntoasioissa ja jännittämisongelmissa.