11.09.2018

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

HOPS tarkoittaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Se on henkilökohtainen, jokaisen itse itselleen laatima suunnitelma siitä, mitä, miten ja missä aikataulussa aikoo opiskella.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja käyvät HOPS-keskustelun tutkinto-ohjelmansa toimintatavan mukaisesti.

Ensimmäisen vuoden jälkeen HOPS-ohjauskeskusteluja käydään kaksi kertaa. Nämä seuraavat HOPS-keskustelut voivat olla integroituina kurssien suorittamiseen, esim. seminaareihin, ja ne voidaan käydään joko henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Opiskelija voi ottaa yhteyttä HOPS-ohjaajaan myös muulloin, jos opintojen ohjaukseen on tarvetta. Opiskelijoita pyydetään sopimaan ylimääräiset ohjausajat etukäteen sähköpostitse.