12.11.2018

Hyvis

YFI-laitoksen hyvis

student-life-logo.jpeg

Hyvis on opiskelijoiden neuvoja. Varsinaista opintoneuvontaa ja ohjausta antavat oppiaineiden opetushenkilökunta sekä opintohallinnon ihmiset. Koulutussuunnittelijat ja opintopäällikkö antavat yleisohjausta ja opintojen sisällöllisestä ohjaamisesta vastaa opetushenkilökunta tieteenaloittain. Joskus voi kuitenkin olla asioita, jotka vaikuttavat opiskeluun, mutta jotka tuntuvat liian henkilökohtaisilta tai muuten hankalilta ohjaustilanteissa tai kurssin opettajan kanssa esiin otettaviksi.

Hyvisten kanssa jutteleminen on ohjauksellista. Hyvis ei tarjoa suoria ratkaisuja henkilökohtaisiin ongelmiin. Sen sijaan hän toimii tukihenkilönä silloin, kun et halua kertoa mieltä painavasta asiastasi, ongelmastasi tai kysymyksestäsi luennoitsijalle, kurssikavereille, koulutussuunnittelijalle tai kurssin vastuuhenkilölle, tai kun haluat esimerkiksi kertoa kokemuksiasi ja peilata ajatuksiasi opetushenkilökuntaan kuuluvan kanssa.

hyvis-logo.jpeg

Hyviksen puheille voi tulla silloin, kun jokin asia mietityttää ja hankaloittaa opinnoissa selviämistä, niiden etenemistä tai yliopistoyhteisössä toimimista. Esimerkiksi ammatillisen identiteetin, opiskelutekniikan tai vain tenttiahdistuksen pohtiminen yhdessä Hyviksen kanssa auttaa selkiyttämään omaa tilannetta. Hyvikset neuvovat myös esimerkiksi ajan- ja arjenhallinnassa, ihmissuhdeasioissa, itsetunto- ja jännittämisongelmissa. Hyvikset auttavat myös erilaisissa opiskelun ongelma- ja ristiriitatilanteissa. Hyvis ohjaa tarvittaessa muille auttajatahoille.

Hyviksen kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Ota rohkeasti yhteyttä, jos joku asia vaivaa mieltäsi. Ei ole olemassa turhia ongelmia. Pieniinkin mietityttäviin asioihin kannattaa tarttua ennen kun ne paisuvat suuremmiksi.

YFIn Hyviksiin saat yhteyttä sähköpostilla: hyvis-yfi@jyu.fi. Esitä viestissä lyhyt kuvaus asiastasi. Viesteihin vastataan arkipäivisin. Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin!