02.01.2017

Hyvis

YFI-laitoksen hyvis

student-life-logo.jpeg

Hyvis on opiskelijoiden neuvoja. Varsinaista opintoneuvontaa ja ohjausta antavat oppiaineiden opetushenkilökunta sekä opintohallinnon ihmiset. Amanuenssit, opintoneuvoja ja opintoasiainpäällikkö antavat yleisohjausta ja opintojen sisällöllisestä ohjaamisesta vastaa opetushenkilökunta oppiaineittain. Joskus voi kuitenkin olla asioita, jotka vaikuttavat opiskeluun, mutta jotka tuntuvat liian henkilökohtaisilta tai muuten hankalilta ohjaustilanteissa esiin otettaviksi.

Hyviksen puheille voi tulla silloin, kun jokin asia mietityttää ja hankaloittaa opinnoissa selviämistä, niiden etenemistä tai yliopistoyhteisössä toimimista. Hyvikset neuvovat esimerkiksi ajan- ja arjenhallinnassa, ihmissuhdeasioissa, itsetuntoasioissa ja jännittämisongelmissa. Hyvikset auttavat myös erilaisissa opiskelun ongelmatilanteissa. Hyvis ohjaa tarvittaessa muille auttajatahoille.

hyvis-logo.jpegHyvis ei ole terapeutti tai muu vastaava toimija, eikä hän tarjoa suoria ratkaisuja henkilökohtaisiin ongelmiin. Sen sijaan hän toimii tukihenkilönä silloin, kun et halua kertoa mieltä painavasta asiastasi, ongelmastasi tai kysymyksestäsi luennoitsijalle, kurssikavereille, opintoneuvojalle tai kurssin vastuuhenkilölle.

Hyviksen kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Ota rohkeasti yhteyttä Hyvikseen, jos joku asia vaivaa mieltäsi. Ei ole olemassa turhia ongelmia. Pieniinkin mietityttäviin asioihin kannattaa tarttua ennen kun ne paisuvat suuriksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Hyviksenä toimii yliopistonlehtori Marita Husso, yliopistonlehtori Ilkka Virmasalo ja yliopistonopettaja Minna Ylilahti. Hyvikselle ei ole tapaamisaikoja, vaan tapaamiset sovitaan etukäteen. Parhaiten hyvikset tavoittaa sähköpostilla: hyvis-yfi@jyu.fi. Esitä viestissä lyhyt kuvaus asiastasi. Viesteihin vastataan pääasiassa arkipäivisin. Tervetuloa!

hyvikset-yfi.JPG