24.08.2017

Opinto-ohjaajat

Yleinen opinto-ohjaus

Pääsääntönä opinto-ohjauksessa on, että yleistä opinto-ohjausta antaa koulutussuunnittelija, jolta voi kysyä kysymyksiä jotka liittyvät mm. tutkintorakenteisiin, opetussuunnitelmiin ja opintojen etenemiseen yleensä. Koulutussuunnittelija myös ohjaa opiskelijan oikean henkilön luo, joten pulmatilanteessa opiskelija voi aluksi kääntyä koulutussuunnittelijan puoleen.

 • Koulutussuunnittelija Kristiina Ruokoja
  • kandidaattiopiskelijat (fil, pol, sos, ykp - pl. sosiaalityö)
 • Koulutussuunnittelija Ainoriitta Pöllänen
  • sosiaalityön kandi- ja maisteriopiskelijat (sto)
  • maisteriopiskelijat (fil, pol, sos, ykp,  kan, kup/mcp, dev/d&ic)
 • Kansainvälisten asioiden suunnittelija Kirsi Torkkola
  • vaihto-opiskeluasiat

Opintojen sisältöön liittyvät kysymykset ja opintojen suunnittelu

Opinto-ohjausta aineen sisällöllisissä kysymyksissä antaa opintosuuntaan nimetty opintojen ohjaaja. Opintojen ohjaajalta voit kysyä mm. kurssien sisällöistä, vierailevista luennoitsijoista ja arvosanoista. Tiettyhin opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan / tentaattoriin.

YFI-laitoksen tutkinto-ohjelmissa opiskelevien opintojen suunnittelussa auttavat opintosuunnissa nimetyt HOPS-vastaavat.

Filosofia

 • Kandivaiheen opiskelijat: Olli-Pekka Moisio
 • Maisterivaiheen opiskelijat: Olli-Pekka Moisio
 • HOPS-vastaava: Olli-Pekka Moisio

Sosiologia

 • Kandivaiheen opiskelijat: Petri Ruuskanen
 • Maisterivaiheen opiskelijat: Pertti Jokivuori
 • HOPS-vastaava: Minna Ylilahti

Sosiaalityö

 • Perusopinnot: Heidi Ruohio
 • Aineopinnot: Johanna Kiili
 • Syventävät opinnot: Marjo Kuronen
 • HOPS-vastaava: Johanna Kiili /kandidaatti
 • HOPS-vastaava: Marjo Kuronen /maisteri

Politiikka (valtio-oppi)

 • Kandivaiheen opiskelijat: Kari Kulovaara
 • Maisterivaiheen opiskelijat: Marja Keränen
 • HOPS-vastaava: Kari Kulovaara

Yhteiskuntapolitiikka

 • Kandivaiheen opiskelijat: Ilkka Virmasalo
 • Maisterivaiheen opiskelijat: Tiina Silvasti
 • HOPS-vastaava: Ilkka Virmasalo

Kulttuuripolitiikka

 • Miikka Pyykkönen
 • Kaisu Kumpulainen

Development and International Cooperation

 • Sisällöllinen ohjaus ja HOPS-vastaava: Teppo Eskelinen

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus

 • Sisällöllinen ohjaus ja HOPS-vastaava: Pertti Lappalainen