10.10.2017

Esseet, luentopäiväkirjat, luentopassit ja muut tehtävät

Oppiainekohtaiset ohjeistukset

SIVUA PÄIVITETÄÄN. KYSY LISTASTA PUUTTUVAT OHJEET KURSSIN VASTUUTENTAATTORILTA.

Koko YFI-laitos

Filosofia

 • Luentopäiväkirjan kirjoittaminen
 • Esseeohje
 • Tenttivastausohje
 • Luku- ja opintopiirin ohje

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus

 • Pedagoginen lähestymistapa
 • Tentti-, essee-, luentopäiväkirja-, oppimispäiväkirja-, opintopiiri-, luentopassi- ja kirja-arvio -ohjeet
Kulttuuripolitiikka
 • Essee
 • Luentopäiväkirja
 • Luentopassi
 • Lukupiiri
 • Referaatti, katsaus, tiivistelmä
 • Työharjoittelusta tehtävä portfolio
 • Laudaturseminaarit ja graduryhmät

Sosiaalityö

 • Esseeohje
 • Kandidaatin tutkielman kirjoitusohjeet
 • Kandidaatintyön korvaavan kirjallisuuskatsauksen ohje (pdf)
 • Projektityön ja vastaavan raportin ohje (pdf)
 • Sosiaalityön luentopassi (pdf)

Sosiologia

 • Esseeohjeet
 • Luentopäiväkirja
 • Luentopassi

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen opiskeluohjeita: tentit, essee, luentopäiväkirja, luentopassi

Valtio-oppi

 • Esseeohje
 • Luentopassi

Yhteiskuntapolitiikka

 • Tenttikysymyksiin vastaaminen
 • Esseeohje
 • Luentopassi
 • Luentopäiväkirja
 • Lähteiden käyttö ja lähdeviitteiden merkintä
 • Ohjeissa käytetyt lähteet ja lisätietoja