06.08.2018

Opintoihin sisällytettävä harjoittelu

Ra­por­toin­tioh­jeet ka­len­te­ri­vuon­na 2017 YFIS800 (10 op) -har­joit­te­lun suo­rit­ta­neil­le

Jos harjoittelu on kestänyt vähintään 3 kk (kokoaikainen työ), voi suorittaa YFIS801 (5 op) harjoittelua täydentävän suorituksen.

Harjoitteluraportti palautetaan pääaineen/opintosuunnan harjoitteluvastaavalle

Harjoitteluasioissa yhteyshenkilö YFI-laitoksella: koulutussuunnittelija Kristiina Ruokoja

  • harjoittelun hallinnolliset asiat
  • harjoittelupaikan hyväksyttäminen
  • harjoittelusopimukset
  • lausunnot KELAlle harjoittelun sisältymisestä osaksi opintoja