03.05.2018

Opintojen suunnittelu ja opintojaksot

Opetussuunnitelmassa määritetään ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten sekä yleisopintoihin.

Opetusohjelmasta saat selville, miten ja milloin mikin opintojakso on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana. 

Muut opintojen suunnitteluun liittyvät aiheet:     

Miten valita ja suunnitella:     

Aikaisemmat opinnot: