03.05.2018

Aikaisempien opintojen ja osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suoritettuja aiempia opintoja, työkokemusta tai muuta osaamista voidaan hyväksilukea osaksi nykyistä tutkintoa (AHOT). Hyväksiluku voi olla joko opintojen korvaamista toisilla kursseilla tai aiempien suoritusten sisällyttämistä nykyiseen tutkintoon. Korvaavien opintojen tulee vastata sisällöltään korvattavia. Opintoja voidaan korvata joko kokonaan tai osittain.