02.01.2017

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan opiskelijoiden kandidaatintutkintoon kuuluu yhteensä 15 op viestintä- ja kieliopintoja. Opinnot voit suorittaa kursseina, tentteinä tai hakemalla korvaavuutta muussa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista. Viestintä- ja kieliopintoja voi myös suorittaa joidenkin aineopintojen yhteydessä. Tästä mahdollisuudesta ilmoitetaan erikseen. Opinnot järjestää yliopiston kielikeskus.

Katso tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen sivulta. Kun suunnittelet kurssien suorittamista, löydät kielikeskuksen opetusohjelman Korpista.

Voit hakea korvaavuutta toisessa yliopistossa suorittamastasi kurssista.

Kieli- ja viestintäopintojen suunnittelu

Opintojen suunnitteluun voit käyttää KOPSia eli Kieli- ja viestintäopintojen suunnittelutyökalua. KOPS ei kuulu Korppi-järjestelmään, mutta siinä tekemäsi pohdinnat voi lähettää omaan sähköpostiin, josta ne voi liittää Korpin eHOPSiin leikaten ja liimaten.

Kieliopintoihin ei välttämättä pääse juuri silloin kuin haluaisi - ota tämä huomioon suunnitelmassasi! Jos aloitat uuden kielen, valitse alkeiskurssi.

Kielestä sivuaine?

Voit ottaa kielen myös sivuaineeksi. Kielten pää- ja sivuaineopetusta järjestää kieli- ja viestintätieteiden laitos.