01.02.2017

Korvaavuudet: muualla suoritetut opinnot ja aikaisemmat tutkinnot

Aiempia opintoja, työkokemusta tai muuta osaamista voidaan hyväksyä osaksi nykyistä tutkintoa (AHOT). Hyväksiluku voi olla joko opintojen korvaamista toisilla kursseilla tai aiempien suoritusten sisällyttämistä nykyiseen tutkintoon. Korvaavien opintojen tulee vastata sisällöltään korvattavia. Opintoja voidaan korvata joko kokonaan tai osittain.