02.01.2017

Opintojen aikatauluttaminen

Kaaviokuvasta näet kuinka kandi- ja maisterivaiheen opinnot ajoittuvat.

Löydät opintojaksojen suositellut suorittamisajankohdat alla olevista taulukoista.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK)

Tarkista opintojaksojen tarkka järjestämisaika pääaineesi opetusohjelmasta. Tutkintojen tarkat vaatimukset löydät opetussuunnitelmasta.

1. vuosi, syksy

1. vuosi, kevät

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi, Johdatus opiskeluun
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä
 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto
 • YFIP120 Sosiologian johdanto
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto
 • YFIP140 Filosofian johdanto
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto
 • YFIP240 Poliittiset instituutiot
 • YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet
 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (jatkuu keväälle)
 • YFIP220 Yhteiskunta
 • YFIY100 Tieteenteoria
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi
 • Vieras kieli, alkeet tai jatkokurssi
 • Kirjoitusviestintä (SOS, YKP)
 • Toinen kotimainen kieli
 • Pääaineen aineopintoja

2. vuosi, syksy

2. vuosi, kevät

 • Pääaineen aineopintoja
 • Kirjoitusviestintä
 • Kieliopintoja, vieras kieli, toinen kotimainen kieli
 • Pääaineen aineopintoja
 • Sivuaineopintoja
 • Kieliopintoja, vieras kieli, toinen kotimainen kieli

3. vuosi, syksy

3. vuosi, kevät

 • Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari
 • Pääaineen aineopintoja

TAI

 • Kansainvälinen vaihto
  • (vaihdossa sivuaineopintoja tai pääaineen opintoja)
 • Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari
 • Pääaineen aineopintoja

TAI

 • Kansainvälinen vaihto
  • (vaihdossa sivuaineopintoja tai pääaineen opintoja)

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM)

Tarkista opintojaksojen tarkka järjestämisaika pääaineesi opetusohjelmasta. Tutkintojen tarkat vaatimukset löydät opetussuunnitelmasta.

4. vuosi, syksy

4. vuosi, kevät

 • Maisteriseminaari I
 • Pro gradu -tutkielma
 • Pääaineen / maisteriohjelman opintoja
 • Maisteriseminaari II
 • Pro gradu -tutkielma
 • Pääaineen / maisteriohjelman opintoja

5. vuosi, syksy

5. vuosi, kevät

 • Maisteriseminaari III
 • Pro gradu -tutkielma
 • Pääaineen opintoja
 • Vapaavalintaisia opintoja
 • Pro gradu -tutkielma
 • Maturiteetti
 • Pääaineen opintoja