03.05.2018

Opintojen aikatauluttaminen

Kaaviokuvasta näet kuinka kandi- ja maisterivaiheen opinnot ajoittuvat.