11.01.2017

Perustutkinnot / Tutkintorakenteet

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettavissa olevat yhteiskuntatieteellisen alan tutkinnot

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) ja maisterin (YTM) tutkintoon johtavat pääaineet ovat:

Filosofia
Sosiaalityö
Sosiologia
Valtio-oppi
Yhteiskuntapolitiikka

Lisäksi yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto voidaan suorittaa seuraavissa maisteriohjelmissa:

Kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelma (Development and International Cooperation) (Pääaine: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi tai yhteiskuntapolitiikka)

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (Pääaine: filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka tai sosiaalityö)

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma (Pääaine: filosofia, sosiologia, valtio-oppi tai yhteiskuntapolitiikka)

Sosiaalityön maisteriopinnot (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

 

Tutkintoja koskevia säädöksiä

Kelpoisuudet