02.01.2017

Sivuaineet

Sivuaineet tutkinnoissa

YTK- ja YTM-tutkintoihin kuuluu pääaineen opintojen lisäksi kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaineita ja vapaavalintaisia opintojaksoja. Osassa oppiaineita on tiettyjä pakollisia tai vahvasti suositeltuja kursseja, jotka tulee sisällyttää sivuaine- tai vapaavalintaisiin opintoihin.

Tarkista tutkintojen rakentuminen ja sivuaineopintojen määrä opetussuunnitelmista.

Sivuaineiden valinta

Sivuaineiden valinnassa kannattaa miettiä kiinnostuksen kohteitaan ja osaamistaan, sekä pohtia sitä, mitkä sivuaineet parhaiten tukisivat oman pääaineen opintoja. Valinnassa on hyvä huomioida myös työelämän vaatimukset, sillä hyvin valitut sivuaineet helpottavat suuntautumista työelämään.

Sivuaineet ovat joko vapaita tai haettavia. Useita oppiaineita voi opiskella vapaasti, mutta jollei näin ole, opinto-oikeutta haetaan kevään/syksyn sivuainehaussa. Joissain yksittäisissä oppaineissa hakumenettelynä on tasokoe.

Sivuaineopintoja voit suorittaa myös Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, Jyväskylän kesäyliopistossa, yliopiston yhteistyöverkostoissa (esim. UniPID) sekä muissa Suomen yliopistoissa ja niiden avoimissa yliopistoissa.

Sivuainevalinnoissa ohjaavat ja neuvovat tarvittaessa opinto-ohjaajat YFI-laitoksella.