30.04.2019

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Opinnot kootaan kun kaikki opetussuunnitelman mukaiset tiettyyn opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot on suoritettu. Opintojen koonnin yhteydessä opintokokonaisuudelle lasketaan arvosana.
Opintojen kokoaminen ei tapahdu automaattisesti vaan opiskelijan tulee itse huolehtia koontipyynnön lähettämisestä. Opintokokonaisuudet kootaan aina sillä laitoksella, jonka opinnoista on kyse.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opintojen koontia voi hakea
Korpin lomakkeella TAI Korpin eHops-sovelluksen kautta.

Korpin lomakkeet
- YFI koontipyyntö: perusopinnot, aineopinnot, erilliset opintokokonaisuudet
- YFI koontipyyntö: syventävät opinnot
Syventävien opintojen koontia voi hakea, vaikka gradu ja maturiteetti ei ole vielä rekisterissä (vaikka ne kootaankin mukaan kokonaisuuteen)

TAI

Korpin eHops-sovellus
1. Kirjaudu Korppiin ja avaa oma eHops
2. Kun kokonaisuus on valmis ilmestyy yläotsikkoon linkki Lähetä koottavaksi
3.
Opintokokonaisuuden lähettäminen koottavaksi -sivulla voit vielä tarkistaa, että oikeat opintojaksot ovat kokonaisuuden alla tai voit muokata niitä.
(Korpin ohjesivu)

Laita koontipyyntöön selvitys mahdollisista erikoissopimuksista tai jos suoritukset poikkeavat opetussuunnitelmasta. Koontipyynnön perusteella opintosihteeri tekee koonnin.
Opintosihteeri Riitta Kaipainen, riitta.h.kaipainen@jyu.fi

Ota yhteys laitoksen koulutussuunnittelijaan jos olet epävarma siitä miten edetä kesken olevan opintokokonaisuuden kanssa, mitä jaksoja vielä puuttuu tai jos et tiedä onko kaikki vaadittavat opinnot tehty. Opintotilanteesi selvittelyn apuna kannattaa käyttää myös laitoksella tehtyjä vastaavuustaulukoita.
Koulutussuunnittelijat:
Ainoriitta Pöllänen (ainoriitta.pollanen@jyu.fi), sosiaalityön opinnot
Kristiina Ruokoja (kristiina.ruokoja@jyu.fi), perus- ja aineopinnot (poislukien sosiaalityö), erilliset opintokokonaisuudet
Saija Kyllönen (saija.kyllonen@jyu.fi), syventävät opinnot (poislukien sosiaalityö)

Uuden opsin 2017-2020 aineopinnot
Jätä yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen koontipyyntö vasta sitten kun olet varma siitä, että olet suorittanut kaikki valitsemaasi opintosuuntaan/opintosuuntiin kuuluvat jaksot. Aineopintoihin voidaan sisällyttää useampi opintosuunta, jolloin opintosuunnat näkyvät myös koonnissa, esim. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, filosofian ja sosiologian opintosuunnat
HUOM Aineopintojen eri opintosuuntia ei koota erikseen

Aikataulu
Opintojen koontipyyntöjä käsitellään jatkuvasti ja koonnit pyritään tekemään viipymättä. Ruuhka-aikoina lukukausien lopussa kannattaa varautua 1-2 viikon käsittelyaikaan. Jos koonti on kiireellinen, laita siitä maininta koontipyyntöön. Jos tarvitset opintojen koonnin kesän aikana, jätä koontipyyntö kesäkuun alkuun mennessä eli pyynnön voi jättää etukäteenkin ennen viimeisen suorituksen valmistumista. Tee siinä tapauksessa pyyntö lomakkeella (ei eHopsin kautta) ja laita lomakkeen lisätietoihin tiedot tulevasta suorituksesta. Kesäkuun puolivälin jälkeen valmistuneet kokonaisuudet kootaan pääsääntöisesti elokuun aikana.

Arvostelu
Opintokokonaisuuksien arvostelusta on säädetty yliopiston hallituksen hyväksymässä tutkintosäännössä.

  • Opintokokonaisuudet arvostellaan erikseen käyttäen numeerista asteikkoa 0-5 tai sen sanallista vastinetta.
  • Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan opintojaksojen numeeristen arvosanojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai ylempään kokonaislukuun, jos keskiarvo on täsmälleen kahden kokonaisluvun puolivälissä.
  • Mikäli opintosuoritukselle ei ole annettu numeerista arvosanaa, sitä ei oteta huomioon opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa.
  • Opintokokonaisuuden sisältöä tai arvosanaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun tutkinto, johon opintokokonaisuus on liitetty, on myönnetty.
  • Syventäviin opintoihin kuuluvaa tutkielmaa ei lueta osaksi syventävien opintojen opintokokonaisuutta, kun lasketaan opintokokonaisuuden arvosana. Tutkintotodistukseen merkitään syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman nimi, laajuus ja arvosana.