02.01.2017

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Lait, asetukset sekä yliopiston tutkinto- ja johtosäännöt määrittelevät opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

Opiskelijan oikeudet

Ylioppilaskunta eli JYY on koonnut opiskelijan oikeudet verkkosivuilleen.

Opiskelijalla on muun muassa seuraavanlaisia oikeuksia:

 • Oikeus terveelliseen opiskelu- ja elinympäristöön
 • Oikeus suorittaa opinnot joustavasti
 • Oikeus lepopäivään ja sairauslomaan
 • Oikeus opintojen ohjaukseen
 • Oikeus opiskella ilman häirintää ja syrjintää
 • Oikeus kohtuulliseen toimeentuloon eri elämäntilanteissa
 • Oikeus tietää ennalta kurssin tavoitteet ja suoritustavat
 • Oikeus opintosuorituksen perusteltuun arvosteluun
 • Oikeus saada opintosuorituksen arvostelu nopeasti
 • Oikeus uusia tentti
 • Oikeus myös kunnallisiin terveyspalveluihin
 • Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja yksilöllisiin erityisjärjestelyihin

Lue oikeuksien tarkemmat kuvaukset JYYn sivuilta.

Opiskelijan velvollisuudet

Jyväskylän yliopiston johtosääntö

(Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013, 14.5.2014 tehtyine muutoksineen)

36 §
Opiskelija vastaa opinnoistaan ja edistää toiminnallaan niin omaa kuin muidenkin oppimista sekä noudattaa opiskelussaan eettisiä periaatteita. Opiskelija noudattaa opetukseen liittyviä ohjeita ja aikatauluja sekä osallistuu siihen opetukseen, johon hän on ilmoittautunut.

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö

(Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 16.3. 2015, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen)

52 § Vastuut koulutuksen laadunhallinnassa

Opiskelija vastaa opiskelustaan ja opintojensa etenemisestä.