03.01.2017

Opintojaksojen ja kokonaisuuksien arviointi

 

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Opintokokonaisuudet arvostellaan opintopistein painotetun keskiarvon mukaisesti 5-portaisella asteikolla kukin opintokokonaisuus erikseen.

Yfi-laitoksella vanhoja hyväksytty-arvosteluja ei oteta huomioon kokonaisuutta arvosteltaessa 1.1.2009 alkaen (viimeisen suorituksen päivämäärä).

erinomaiset tiedot E 5
kiitettävät tiedot K 4
hyvät tiedot H 3
tyydyttävät tiedot T 2
välttävät tiedot V 1
ei hyväksytty   0

Hyväksytty – hylätty -asteikko säilyy vain yleisopinnoissa, kaikki muut opinnot arvostellaan 5-portaisesti. Harjoittelu YFIS800 arvostellaan hyväksytty-hylätty -asteikolla. Opintokokonaisuuksien arvostelu merkitään myös sanallisesti tutkintotodistuksiin. [Ks. Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö].

Vapaavalintaisia opintojaksoja (esim. vapaaehtoinen harjoittelu ym.) ja pro gradu -tutkielmaa ei oteta huomioon keskiarvoa laskettaessa.