Opintokokonaisuuden kokoaminen ja arvosanat

Opintokokonaisuuksien kokoaminen ja arvosanat

Kun olet suorittanut tietyn opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot) kaikki kurssit, se kootaan kokonaisuudeksi ja sille lasketaan kokonaisarvosana. Kokonaismerkintää haetaan itse alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Opintokokonaisuuksien tulee olla koottuina, ennen kuin voit anoa kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Kokoaminen voidaan tehdä vasta kun kaikki siihen liittyvät opintosuoritukset ovat kirjautuneet rekisteriin.

Jos jokin tekemäsi yksittäinen opintosuoritus puuttuu rekisteristä, niin ota yhteyttä opintojakson tentaattoriin.

Kokoaminen: Perus-, aine- ja erilliset opintokokonaisuudet

Perus-, aine- ja erilliset opintokokonaisuudet

  • Perusopinnot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot,
    sosiaalitieteiden perusopinnot, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot
  • Aineopinnot: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka
  • Erilliset opintokokonaisuudet: demokratia ja parlamentarismi, elämänkatsomustieto, etiikka, filosofian ja politiikan teorian klassikot, ikäkausien ja elämänkulun tutkimus, living with globalization, maailmanpolitiikka, sukupuolentutkimus, työ ja työelämä, ympäristö ja yhteiskunta, sosiaali- ja psykogerontologia (vanha)

Milloin haen merkintää?

Kokonaismerkintää haetaan, kun kaikki kokonaisarvosanaan liittyvät opintojaksot on suoritettu. Ennen kuin pyydät kokonaismerkintää, tarkista, että kaikki tarvittavat opintojaksot on kirjattu opintorekisteriin. HUOM! jos sinulle on tehty aiemmin selvitys ao. kokonaisuudesta, ilmoita tekijä ja ajankohta (lomakkeen lisätietoja -kohdassa).

  • Korppi > Henkilötiedot > Opinto-otteet

Miten haen?

www-lomake: Opintokokonaisuuden kokoamispyyntö -lomake

Lisätietoja opintosihteeri Riitta Virtaselta: riitta.h.virtanen@jyu.fi

Sosiaalityö/sosionomit: mainitse kokonaisuutta hakiessasi, että olet suorittanut sosionomin tutkinnon.

Huomaa kesäaikana erilaiset hakuajat: Jos tarvitset opintokokonaisuudesta merkinnän kesän aikana, jätä opintokokonaisuuden kokoamispyyntö toukokuun loppuun mennessä. Pyynnön voi jättää etukäteenkin ennen viimeisen suorituksen valmistumista (laita silloin lisätietoihin mikä opintojakso puuttuu rekisteristä ja sen suorituspäivämäärä). Kesän aikana valmistuneet kokonaisuudet kootaan ja arvostellaan pääsääntöisesti elokuun aikana

Kokoaminen: Syventävät opinnot

Syventävät opinnot

  • Pääaineet: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka
  • Maisteriohjelmat: kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus, kulttuuripolitiikka, cultural policy, development and international cooperation

Milloin haen merkintää?

Pääaineen syventävien opintojen kokonaisarviointia haetaan, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu ja merkitty rekisteriin.
Syventävien opintojen kokoaminen rekisteriin tapahtuu vasta sitten, kun kaikki syventävät opinnot gradu ja maturiteetti mukaan lukien on rekisteröity. Maisteriohjelmalaiset pyytävät koonnin aina pääaineensa mukaan.
Muistathan ilmoittautua maturiteettiin heti, kun olet jättänyt pro gradun tarkastukseen.

Huomaa kesäaikana erilaiset hakuajat: Jos tarvitset opintokokonaisuudesta merkinnän kesän aikana, jätä opintokokonaisuuden kokoamispyyntö toukokuun loppuun mennessä. Pyynnön voi jättää toukokuussa etukäteenkin ennen viimeisen suorituksen valmistumista (laita silloin lisätietoihin mikä opintojakso puuttuu rekisteristä ja sen suorituspäivämäärä). Kesän aikana valmistuneet kokonaisuudet kootaan ja arvostellaan pääsääntöisesti elokuun aikana.

Miten haen?

www-lomake: Pääaineen syventävien opintojen arviointipyyntö -lomake

Miten kokonaisarvosana lasketaan?

Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan opintojaksojen opintopisteiden painotettuna keskiarvona käyttämällä kahteen desimaaliin pyöristettyjä keskiarvoja. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy näiden keskiarvojen perusteella seuraavasti:

1,00 -1,49 = 1
1,50 -2,49 = 2
2,50 -3,49 = 3
3,50 -4,49 = 4
4,50 -5,00 = 5

Mikäli opintosuoritukselle ei ole annettu arvosanaa, sitä ei oteta huomioon opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa.