29.11.2017

Kokoaminen: Perus-, aine- ja erilliset opintokokonaisuudet

Perus-, aine- ja erilliset opintokokonaisuudet

  • Perusopinnot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot,
    sosiaalitieteiden perusopinnot, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot
  • Aineopinnot: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka
  • Erilliset opintokokonaisuudet: demokratia ja parlamentarismi, elämänkatsomustieto, etiikka, filosofian ja politiikan teorian klassikot, ikäkausien ja elämänkulun tutkimus, living with globalization, maailmanpolitiikka, sukupuolentutkimus, työ ja työelämä, ympäristö ja yhteiskunta

Miten haen?

www-lomake: Opintokokonaisuuden kokoamispyyntö -lomake
TAI

Korpin eHopsin kautta
1. Kirjaudu Korppiin ja avaa oma eHops
2. Kun kokonaisuus on valmis ilmestyy yläotsikkoon linkki Lähetä koottavaksi (Esimerkkisivu)
3.
Opintokokonaisuuden lähettäminen koottavaksi -sivulla voit vielä tarkistaa, että oikeat opintojaksot ovat kokonaisuuden alla tai voit muokata niitä.
Tarkemmat ohjeet arviointipyynnön tekemisestä Korpissa

Sosiaalityö/sosionomit: mainitse kokonaisuutta hakiessasi, että olet suorittanut sosionomin tutkinnon.

Milloin haen merkintää?

Kokonaismerkintää haetaan, kun kaikki kokonaisarvosanaan liittyvät opintojaksot on suoritettu. Ennen kuin pyydät kokonaismerkintää, tarkista, että kaikki tarvittavat opintojaksot on kirjattu opintorekisteriin. HUOM! jos sinulle on tehty aiemmin selvitys/sopimus ao. kokonaisuudesta, ilmoita tekijä ja ajankohta (lomakkeen lisätietoja -kohta /viesti kokonaisuuden tarkastajalle).

Huomaa kesäaikana erilaiset hakuajat: Jos tarvitset opintokokonaisuudesta merkinnän kesän aikana, jätä opintokokonaisuuden kokoamispyyntö toukokuun loppuun mennessä.
Pyynnön voi jättää etukäteenkin ennen viimeisen suorituksen valmistumista. Tee siinä tapauksessa pyyntö Opintokokonaisuuden kokoamispyyntö -lomakkeella (ei eHopsin kautta) ja laita silloin lisätietoihin mikä opintojakso puuttuu rekisteristä ja sen suorituspäivämäärä.
Jos koonti on kiirellinen, laita siitä maininta lomakkeeseen.
Kesäkuun puolivälin jälkeen valmistuneet kokonaisuudet kootaan ja arvostellaan pääsääntöisesti elokuun aikana.

Opintosihteeri Riitta Kaipainen, riitta.h.kaipainen@jyu.fi