01.11.2017

Kokoaminen: Perus-, aine- ja erilliset opintokokonaisuudet

Perus-, aine- ja erilliset opintokokonaisuudet

  • Perusopinnot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot,
    sosiaalitieteiden perusopinnot, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot
  • Aineopinnot: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka
  • Erilliset opintokokonaisuudet: demokratia ja parlamentarismi, elämänkatsomustieto, etiikka, filosofian ja politiikan teorian klassikot, ikäkausien ja elämänkulun tutkimus, living with globalization, maailmanpolitiikka, sukupuolentutkimus, työ ja työelämä, ympäristö ja yhteiskunta, sosiaali- ja psykogerontologia (vanha)

Milloin haen merkintää?

Kokonaismerkintää haetaan, kun kaikki kokonaisarvosanaan liittyvät opintojaksot on suoritettu. Ennen kuin pyydät kokonaismerkintää, tarkista, että kaikki tarvittavat opintojaksot on kirjattu opintorekisteriin. HUOM! jos sinulle on tehty aiemmin selvitys ao. kokonaisuudesta, ilmoita tekijä ja ajankohta (lomakkeen lisätietoja -kohdassa).

  • Korppi > Henkilötiedot > Opinto-otteet

Miten haen?

www-lomake: Opintokokonaisuuden kokoamispyyntö -lomake

Lisätietoja opintosihteeri Riitta Kaipaiselta: riitta.h.kaipainen@jyu.fi

Sosiaalityö/sosionomit: mainitse kokonaisuutta hakiessasi, että olet suorittanut sosionomin tutkinnon.

Huomaa kesäaikana erilaiset hakuajat: Jos tarvitset opintokokonaisuudesta merkinnän kesän aikana, jätä opintokokonaisuuden kokoamispyyntö toukokuun loppuun mennessä. Pyynnön voi jättää etukäteenkin ennen viimeisen suorituksen valmistumista (laita silloin lisätietoihin mikä opintojakso puuttuu rekisteristä ja sen suorituspäivämäärä). Kesän aikana valmistuneet kokonaisuudet kootaan ja arvostellaan pääsääntöisesti elokuun aikana