03.01.2017

Kokoaminen: Syventävät opinnot

Syventävät opinnot

  • Pääaineet: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka
  • Maisteriohjelmat: kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus, kulttuuripolitiikka, cultural policy, development and international cooperation

Milloin haen merkintää?

Pääaineen syventävien opintojen kokonaisarviointia haetaan, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu ja merkitty rekisteriin.
Syventävien opintojen kokoaminen rekisteriin tapahtuu vasta sitten, kun kaikki syventävät opinnot gradu ja maturiteetti mukaan lukien on rekisteröity. Maisteriohjelmalaiset pyytävät koonnin aina pääaineensa mukaan.
Muistathan ilmoittautua maturiteettiin heti, kun olet jättänyt pro gradun tarkastukseen.

Huomaa kesäaikana erilaiset hakuajat: Jos tarvitset opintokokonaisuudesta merkinnän kesän aikana, jätä opintokokonaisuuden kokoamispyyntö toukokuun loppuun mennessä. Pyynnön voi jättää toukokuussa etukäteenkin ennen viimeisen suorituksen valmistumista (laita silloin lisätietoihin mikä opintojakso puuttuu rekisteristä ja sen suorituspäivämäärä). Kesän aikana valmistuneet kokonaisuudet kootaan ja arvostellaan pääsääntöisesti elokuun aikana.

Miten haen?

www-lomake: Pääaineen syventävien opintojen arviointipyyntö -lomake