03.01.2017

Miten kokonaisarvosana lasketaan?

Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan opintojaksojen opintopisteiden painotettuna keskiarvona käyttämällä kahteen desimaaliin pyöristettyjä keskiarvoja. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy näiden keskiarvojen perusteella seuraavasti:

1,00 -1,49 = 1
1,50 -2,49 = 2
2,50 -3,49 = 3
3,50 -4,49 = 4
4,50 -5,00 = 5

Mikäli opintosuoritukselle ei ole annettu arvosanaa, sitä ei oteta huomioon opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa.