29.11.2017

Opintokokonaisuuden kokoaminen ja arvosanat

Opintokokonaisuuksien kokoaminen ja arvosanat

Kun olet suorittanut tietyn opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot, erilliset opintokokonaisuudet) kaikki kurssit, se kootaan kokonaisuudeksi ja sille lasketaan kokonaisarvosana. Kokonaismerkintää haetaan itse alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Opintokokonaisuuksien tulee olla koottuina, ennen kuin voit anoa kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Kokoaminen voidaan tehdä vasta kun kaikki siihen liittyvät opintosuoritukset ovat kirjautuneet rekisteriin.

Ota yhteyttä opintojakson tentaattoriin jos jokin tekemäsi yksittäinen opintosuoritus puuttuu rekisteristä.