27.09.2017

Sosiaalityön maisteriohjelma - tentaattorit 2017-2018

 

Sosiaalityön syventävät opinnot 100 op

Opintokokonaisuustentaattori Marjo Kuronen

Tutkimustaidot (60 op)
STOS255 Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia (5 op) Mikko Mäntysaari
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) kvali Marita Husso, kvanti Pertti Jokivuori
STOS3001 Maisteriseminaari I (5 op) Maritta Itäpuisto, Johanna Kiili, Kati Näri, Satu Ranta-Tyrkkö; kevät ilm. myöh.
STOS3002 Maisteriseminaari II (5 op) Suvi Krok, Marjo Kuronen, Mikko Mäntysaari; kevät ilm. myöh.
STOS7005 Maisterintutkielma (40 op) tutkielman ohjaaja
YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) tutkielman ohjaaja
Sosiaalityön vaativa asiantuntijuus (10 op)
STOS3003 Rakenteellinen sosiaalityö (5 op) Kati Närhi
STOS3004 Lastensuojelu (5 op) Johanna Kiili
Sosiaalityön johtaminen ja kehittäminen (10 op)
STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (5 op) Mikko Mäntysaari
STOS3005 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja asiakkaan oikeudet (5 op) Satu Ranta-Tyrkkö
Sosiaalityön käytännöt (10 op)
STOS3006 Sosiaalityön käytännöt III kotimaassa (10 op) Marjo Kuronen, Kati Närhi
STOS3007 Sosiaalityön käytännöt III ulkomailla (10 op) Marjo Kuronen, Kati Närhi
Sosiaalityön tehtäväkentät (10 op)
STOS3008 Hyvinvoinnin etiikka ja syventävä ammatillinen osaaminen (5 op) ilm.myöh.
STOS3009 Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op) Marjo Kuronen, Kati Turtiainen
STOS414 Päihdesosiaalityö (5 op) Maritta Itäpuisto
STOS3010 Aikuissosiaalityö (5 op) ilm.myöh.
STOS3011 Kuntoutuksen sosiaalityö (5 op) Ulla Salovaara
STOS413 Gerontologinen sosiaalityö (5 op) Sirpa Kannasoja
STOS3012 Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys (5 op) Kati Närhi