13.07.2018

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma - tentaattorit 2017-2018

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma 

Maisteriohjelman vastuutentaattori Tapio Litmanen
Tutkielmaopinnot                    
KANS001 Maisteriseminaari I, 5 op, ei järjestetä
KANS002 Maisteriseminaari II, 5 op, ei järjestetä
KANS003 Maisteriseminaari III, 5 op, Pertti Lappalainen, Tapio Litmanen
KANS090 Pro gradu -tutkielma, 40 op, tutkielman ohjaaja
KANS091 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri, 0 op, tutkielman ohjaaja
Ydinopinnot  
KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta, 5 op, Pertti Lappalainen
SOSS3101 Kansalaisyhteiskunnan teoriat (ops 2014-2017 KANS018), Tapio Litmanen
KANS019 Kansalaisyhteiskunnan aikalaisanalyysit, 5 op, Pertti Lappalainen
KANS5001 Kansalaistoiminta ja osallistuminen (ops 2014-2017 KANS020), Pertti Lappalainen
Valinnaiset opinnot                 
KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen, 5 op, Tapio Litmanen
KANS127 Näkökulmia kansalaisyhteiskuntaan, 5 op, Tapio Litmanen
KANS132 Liikunnan kansalaistoiminta, 5 op, Pertti Lappalainen
KANS135 Kansalaiskasvatus, 5 op, Pertti Lappalainen
KANS136 Oma-apu, 5 op, Tapio Litmanen
DEVS3014 Contemporary Debates about Development (ops 2014-2017 DEVS222) ilmoitetaan myöhemmin
KANS144 Vapaaehtoistoiminta, 5 op, Tapio Litmanen
KANS146 Yhdistystoiminnan käytännöt, 5 op, Eero Rantala
YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 10 op, Pertti Lappalainen
YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä suoritus, 5 op, Pertti Lappalainen
Ylimääräiset opinnot              
KANS300 Ulkomailla suoritetut opinnot, Pertti Lappalainen
KANS500 Muut kansalaisyhteiskunnan opinnot, Pertti Lappalainen