16.04.2018

Sosiaalityön kandidaattiohjelma - tentaattorit 2017-2018

 

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuustentaattori Heidi Ruohio
STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) Kati Närhi. Seuraava suorituskerta syksyllä 2018    
YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) Tiina Silvasti
YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) Petri Ruuskanen          
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) John Pajunen                  
STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op) Heidi Ruohio, syksystä 2018 yliopistonopettaja, ilmoitetaan myöhemmin      

Sosiaalityön aineopinnot 60 op

Opintokokonaisuustentaattori Johanna Kiili
Sosiaalityön toimintaympäristö (10 op)       
STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op) Marita Husso
STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op) Maritta Itäpuisto
Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt (30 op)                  
STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet (5 op) Johanna Kiili                    
STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op) Satu Ranta-Tyrkkö               
STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op) Johanna Kiili
STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op) Maija Mänttäri-van der Kuip               
STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op) Maija Mänttäri-van der Kuip
Tutkielmaopinnot (20 op)
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op ) kvali Maritta Itäpuisto, kvanti Pertti Jokivuori
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) kvali Satu Ranta-Tyrkkö ja Sami Ylistö; kvanti Maija Mänttäri-van der Kuip
STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) Heidi Ruohio, Kaisa Haapakoski
YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op ) Maritta Itäpuisto, Heidi Ruohio, Kaisa Haapakoski