16.04.2018

Sosiaalityön maisteriohjelma - tentaattorit 2017-2018

 

Sosiaalityön syventävät opinnot 100 op

Opintokokonaisuustentaattori Kati Närhi

Tutkimustaidot (60 op)
STOS255 Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia (5 op) Mikko Mäntysaari
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) kvali Marita Husso, kvanti Pertti Jokivuori
STOS3001 Maisteriseminaari I (5 op) Maritta Itäpuisto, Mikko Mäntysaari
STOS3002 Maisteriseminaari II (5 op) Johanna Kiili, Satu Ranta-Tyrkkö, Maritta Itäpuisto, Kati Närhi
STOS7005 Maisterintutkielma (40 op) tutkielman ohjaaja
YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) tutkielman ohjaaja (OBS! Sosionomi amk tulee suorittaa maturiteetti)
Sosiaalityön vaativa asiantuntijuus (10 op)
STOS3003 Rakenteellinen sosiaalityö (5 op) Kati Närhi, Johanna Kiili
STOS3004 Lastensuojelu (5 op) Johanna Kiili
Sosiaalityön johtaminen ja kehittäminen (10 op)
STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (5 op) Mikko Mäntysaari
STOS3005 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja asiakkaan oikeudet (5 op) Satu Ranta-Tyrkkö
Sosiaalityön käytännöt (10 op)
STOS3006 Sosiaalityön käytännöt III kotimaassa (10 op) Kati Närhi, Ulla Salovaara
STOS3007 Sosiaalityön käytännöt III ulkomailla (10 op) Kati Närhi
Sosiaalityön tehtäväkentät (10 op)
STOS3008 Hyvinvoinnin etiikka ja syventävä ammatillinen osaaminen (5 op) Mikko Yrjönsuuri, Tytti Poikolainen
STOS3009 Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op) Heidi Ruohio
STOS414 Päihdesosiaalityö (5 op) Maritta Itäpuisto
STOS3010 Aikuissosiaalityö (5 op) Satu Ranta-Tyrkkö
STOS3011 Kuntoutuksen sosiaalityö (5 op) Ulla Salovaara
STOS413 Gerontologinen sosiaalityö (5 op) Sirpa Kannasoja
STOS3012 Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys (5 op) Kati Närhi

Vapaavalittaviin opintoihin menevät jaksot (ei voi sisällyttää sosiaalityön syventäviin opintoihin)
STOM4001 Kansainvälinen sosiaalityö I Satu Ranta-Tyrkkö
STOM4002 Kansainvälinen sosiaalityö II Satu Ranta-Tyrkkö
YFIM4003 Syventävät metodiopinnot
STOM4006 Sosiaalityön täydentävä harjoittelu kotimaassa
STOM4007 Sosiaalityön täydentävä harjoittelu ulkomailla