06.04.2018

Erilliset opintokokonaisuudet - tentaattorit 2017-2018

 

Digitaalinen elämä –opintokokonaisuus 25 op                        

Opintokokonaisuustentaattori syksy Sanna Kuoppamäki, kevät Terhi-Anna Wilska
DIGS5001 Digitalisaatio, arkielämä ja elämänkaari (5 op) Sanna Kuoppamäki
DIGS5002 Digitalisaatio, yhteiskunta ja yhteisöt (5 op) Sakari Taipale
FILY4002 Informaation etiikka (5 op) John Pajunen
SOSS3102 Sosiaalinen media, yhteiskunnalliset liikkeet ja aktivismi (5 op) Markku Lonkila
DIGS5003 Sosiaalipalvelut ja digitalisaatio (5 op) syksy Marjo Kuronen, kevät Satu Ranta-Tyrkkö

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus 35 op                 

Opintokokonaisuustentaattori Olli-Pekka Moisio
EKTA2001 Opettajaseminaari (5 op) Olli-Pekka Moisio
EKTA2002 Etiikan peruskurssi (5 op) Mikko Yrjönsuuri
EKTA2003 Maailmanuskonnot (5 op) Olli-Pekka Moisio
EKTA2004 Sekulaarit katsomukset, ateismi ja uskontokritiikki (5 op) Olli-Pekka Moisio
EKTA2005 Maailmankuvien filosofia (5 op) John Pajunen
EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus : Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op) syksy John Pajunen, kevät Joona Taipale
EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti (5 op) Olli-Pekka Moisio                     

Etiikan opintokokonaisuus 25-40 op               

Opintokokonaisuustentaattori Mikko Yrjönsuuri
Ydinopinnot 10 op                   
EKTA2002 Etiikan peruskurssi (5 op) Mikko Yrjönsuuri
FILA140 Filosofinen etiikka (5 op) Mikko Yrjönsuuri
Valinnaiset opinnot 15-30 op
FILA410 Sosiaalietiikka (5 op) Petteri Niemi
FILY4001 Tieteen etiikka (5 op) John Pajunen
FILY028 Etiikka ja talous (5 op) Olli-Pekka Moisio
FILA510 Ethics of Global Responsibility (5 op) Teea Kortetmäki
FILA406 Ympäristöetiikka (5 op) syksy Teea Kortetmäki, kevät Mikko Yrjönsuuri
FILY4002 Informaation etiikka (5 op) John Pajunen

Ihmistieteiden metodit –opintokokonaisuus 25-60 op         

Opintokokonaisuustentaattori Pertti Jokivuori
FILA164 Tietoteoria (5 op) John Pajunen
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) John Pajunen
FILY4001 Tieteen etiikka (5 op) John Pajunen
FILA170 Logiikka (5 op) John Pajunen
FILA2003 Praktikum (5 op) Miira Tuominen
YFIY100 Tieteen teoria (5 op) John Pajunen
FILY4002 Informaation etiikka (5 op) John Pajunen
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) kvali Maritta Itäpuisto, kvanti Pertti Jokivuori
YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) Emilia Leinonen, Minna Ylilahti
YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) Pertti Jokivuori, Armi Mustosmäki
POLA2004 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) Kia Lindroos
POLA2005 Retoriikka (5 op) Taru Haapala
SPTP104 Sukupuolentutkimuksen tieteenfilosofia ja metodologia (5 op) Martina Reuter

Ikäkaudet ja elämänkulku –opintokokonaisuus 25 op          

Opintokokonaisuustentaattori Minna Ylilahti
SOSS3105 Iän, ikäkausien ja elämänkulun sosiologia (5 op) Minna Ylilahti
IKAP102 Suomalaista ikäkausitutkimusta (5 op) Minna Ylilahti
IKAP103 Ikääntyvä yhteiskunta (5 op) Minna Ylilahti
IKAM5001 Nuoruus ja sukupolvet (5 op) Minna Ylilahti
IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena (5 op) Minna Ylilahti

Kansalaisyhteiskunnan opintokokonaisuus 25 op                   

Opintokokonaisuustentaattori Tapio Litmanen
SOSS3101 Kansalaisyhteiskunnan teoriat (5 op) Tapio Litmanen
KANS5001 Kansalaistoiminta ja osallistuminen (5 op) Pertti Lappalainen
KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta (5 op) Pertti Lappalainen
SOSS3102 Sosiaalinen media, yhteiskunnalliset liikkeet ja aktivismi (5 op) Markku Lonkila
KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen (5 op) Tapio Litmanen

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus 25-40 op                 

Opintokokonaisuustentaattori Tiina Silvasti
KKEA5001 Johdatus kestävään kehitykseen (5 op) Teea Kortetmäki
SOSS3106 Ympäristösosiologia (5 op) Riikka Aro, Tapio Litmanen
SOSS3107 Ympäristösosiologian kriittisiä kysymyksiä (5 op) Suvi Huttunen
YKPA363 Ruoka (5 op) Tiina Silvasti
KKES5002 Energia ja yhteiskunta (5 op) Tapio Litmanen, Miikka Salo
KKES5003 Kestävä hyvinvointi (5 op) Tuuli Hirvilammi
FILA406 Ympäristöetiikka (5 op) Teea Kortetmäki
FILA410 Sosiaalietiikka (5 op) Petteri Niemi
SOSS3103 Kulutus ja elämäntapa (5 op) Terhi-Anna Wilska
SOSS3108 Ilmastomuutoksen sosiologia (5 op) Suvi Huttunen
YKPS3101 Sustainable Development as a Societal Challenge (5 op) Tiina Silvasti

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus 25-60 op         

Opintokokonaisuustentaattori Martina Reuter
Ydinopinnot 25 op
SPTP101 Sukupuolentutkimuksen johdanto (5 op) Hannele Harjunen, Martina Reuter
SPTP102 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (5 op) Martina Reuter
SPTP103 Feministisen teorian nykysuuntauksia (5 op) Hannele Harjunen
SPTP104 Sukupuolentutkimuksen tieteenfilosofia ja metodologia (5 op) Martina Reuter
SPTP105 Sukupuolentutkimuksen tutkimuskysymyksiä (5 op) Hannele Harjunen
Laajennetut opinnot 5-35 op
SPTA2001 Sukupuolitettu ja normitettu ruumis (5 op) Hannele Harjunen
SPTA313 Queer-tutkimus (5 op) Martina Reuter, Annukka Lahti
SPTA311 Intersektionaaliset valtasuhteet (5 op) Hannele Harjunen
SPTA2002 Kriittinen mies- ja maskuliinisuuksien tutkimus (5 op) Martina Reuter, Timo Aho
SPTA2003 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot I (5 op) Hannele Harjunen, Martina Reuter, Annukka Lahti, Jenny Säilävaara
SPTA2004 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot II (5 op) Hannele Harjunen, Martina Reuter, Annukka Lahti, Jenny Säilävaara
SPTS2005 Sukupuolentutkimuksen teemaseminaari (5 op) Martina Reuter

Study Module in Crisis and Security 25 op    

Opintokokonaisuustentaattori Paul-Erik Korvela
CRIA5001 Crises, Conflicts and Security (5 op) Kari Kulovaara
FILA510 Ethics of Global Responsibility (5 op) Teea Kortetmäki
POLS3012 Conflict in World Politics (5 op) Pekka Korhonen
YKPS3102 Migration Policy (5 op) Nathan Lillie
DEVS3014 Contemporary Debates about Development (5 op) Päivi Hasu

Työn ja työelämän opintokokonaisuus 25-41 op                     

Opintokokonaisuustentaattori Timo Anttila
Ydinopinnot 15 op                   
TYOA5001 Työ ja työpolitiikka (5 op) Ilkka Virmasalo
TYOA5002 Työmarkkinat ja -prosessit (5 op) Timo Anttila
TYOA5003 Työn ja työmarkkinoiden muutokset (5 op) Timo Anttila, Ilkka Virmasalo
Valinnaiset opinnot 10-26 op
YKPA470 Family, Care and Social Policy (5 op) Teppo Kröger
YKPA465 Aktiivinen työvoimapolitiikka Suomessa ja Euroopassa (5 op) Mia Tammelin
YKPS3102 Migration Policy (5 op) Nathan Lillie
SOSS3104 Taloussosiologia (5 op) Petri Ruuskanen
YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op) Tommi Auvinen

Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus 25-30 op                     

Opintokokonaisuustentaattori Marita Husso
Ydinopinnot 5 op
VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op) Marita Husso
Valinnaiset opinnot 20-25 op
VVAA5002 Väkivalta ja instituutiot (5 op) Marita Husso
HISA5003 Väkivaltarikollisuuden historia (5 op) Jari Eilola
KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri (5 op) Tuija Saresma
PSYA5005 Lähisuhdeväkivalta - ehkäisevät ja hoidolliset interventiot (5 op) Juha Holma
POLS3015 Taiteen poliittinen tulkinta (5 op) Kia Lindroos

Perusopinnot ja aineopinnot (sivuaineena)

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
ks. opintojaksojen tentaattorit yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman tentaattorilistasta

Sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopinnot 50 op
ks. opintojaksojen tentaattorit sosiaalityön kandidaattiohjelman tentaattorilistasta