22.01.2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelma - tentaattorit 2017-2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op                    

Opintokokonaisuustentaattori Olli-Pekka Moisio
YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op) Markku Lonkila
YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) Tiina Silvasti
YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) Petri Ruuskanen
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) John Pajunen

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot 60 op                         

Filosofian opintosuunta 60 op

Opintosuuntatentaattori Jussi Backman
Menetelmäopinnot 15 op
FILA170 Logiikka (5 op) John Pajunen
FILA164 Tietoteoria (5 op) John Pajunen
FILA2003 Praktikum (5 op) Miira Tuominen
Sisältöopinnot 20 op
FILA2011 Filosofian historia (5 op) Miira Tuominen
FILA140 Filosofinen etiikka (5 op) Mikko Yrjönsuuri
FILA2012 Metafysiikka (5 op) Jussi Backman
FILA2013 Yhteiskuntafilosofia (5 op) Olli-Pekka Moisio
Tutkielmaopinnot 10 op
YFIA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) Jussi Backman
YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op) Jussi Backman
Valinnaiset opinnot 15 op   

Politiikan opintosuunta 60 op

Opintosuuntatentaattori Kia Lindroos
Menetelmäopinnot 15 op
POLA2004 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) Kia Lindroos
POLA2005 Retoriikka (5 op) Taru Haapala 
Valinnainen aineopintojen menetelmäopintojakso (5 op)
Sisältöopinnot 20 op
POLA2011 Demokratiateoria (5 op) Paul-Erik Korvela
POLA2012 Klassinen poliittinen ajattelu (5 op) Markku Koivusalo
VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op) Pekka Korhonen
POLA2013 Parlamentit ja poliittiset instituutiot (5 op) syksy 2017: Ville Keiski, Kari Kulovaara / kevät 2018: TBA
Tutkielmaopinnot 10 op
YFIA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)  Markku Koivusalo
YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op)  Markku Koivusalo
Valinnaiset opinnot 15 op

Sosiologian opintosuunta 60 op

Opintosuuntatentaattori Petri Ruuskanen
Menetelmäopinnot 15 op

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) kvali Maritta Itäpuisto, kvanti Pertti Jokivuori
YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) Emilia Leinonen, Minna Ylilahti
YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) syksy 2017: Pertti Jokivuori, Armi Mustosmäki / kevät 2018: Pertti Jokivuori, Ilkka Virmasalo
Sisältöopinnot 15 op
SOSA115 Sosiologian historia (5 op) Pertti Jokivuori
SOSA2011 Sosiologinen ajattelu (5 op) Markku Lonkila
SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op) Suvi Huttunen
KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta (5 op) Pertti Lappalainen
Tutkielmaopinnot 10 op
YFIA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) Suvi Huttunen, Petri Ruuskanen
YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op) Suvi Huttunen, Petri Ruuskanen
Valinnaiset opinnot 15 op

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta 60 op             

Opintosuuntatentaattori Tiina Silvasti
Menetelmäopinnot 15 op

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) kvali Maritta Itäpuisto, kvanti Pertti Jokivuori
YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) Emilia Leinonen, Minna Ylilahti
YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) syksy 2017: Pertti Jokivuori, Armi Mustosmäki / kevät 2018: Pertti Jokivuori, Ilkka Virmasalo
Sisältöopinnot 20 op
YKPA2011 Yhteiskuntapolitiikka (5 op) Tiina Sihto
YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot (5 op) Teppo Kröger
YKPA2012 Hyvinvointivaltio (5 op) Ilkka Virmasalo
STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op) Marita Husso
Tutkielmaopinnot 10 op
YFIA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) Tiina Sihto, Ilkka Virmasalo
YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op) Tiina Sihto, Ilkka Virmasalo
Valinnaiset opinnot 15 op