20.04.2017

Tentaattorit YFI-laitoksella 2016-2017

 

Tentaattorit 1.9.2016 alkaen 

Perusopinnot

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Opintokokonaisuustentaattori: Olli-Pekka Moisio

 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op, luento Marjo Kuronen, pienryhmät Tytti Poikolainen ja Suvi Liuski, sivuainekirjat Tytti Poikolainen
 • YFIP120 Sosiologian johdanto, 5 op, luento Markku Lonkila, kirjat Laura Häyhä
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto, 5 op, luento Tiina Silvasti, lukupiirit Tiina Sihto ja Paula Vasara, sivuainekirjatentti Emilia Leinonen
 • YFIP140 Filosofian johdanto, 5 op, luento ja kirjat Mikko Yrjönsuuri, pienryhmät Matias Slavov
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto, 5 op, luento ja kirjat Pekka Korhonen
 • YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet, 5 op, luento Petri Ruuskanen, kirjat pääaineopisk. Minna Ylilahti ja Tuija Jartti, sivuaineopisk. Sami Ylistö
 • YFIP220 Yhteiskunta, 5 op, luento Tiina Silvasti, kirjat pääaineopiskelijoilla Armi Mustosmäki, sivuaineopiskelijoilla Marita Husso
 • YFIP240 Poliittiset instituutiot, 5 op, Anu Kettunen ja Kari Kulovaara
 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op, luento John Pajunen, pienryhmät ks. Korppi

Pääaineet

Filosofia

Filosofian aineopinnot
Opintokokonaisuustentaattori: Juhana Toivanen

 • YFIA301 Klassikot I, 5 op, Mikko Yrjönsuuri
 • YFIA302 Klassikot II, 5 op, Mikko Yrjönsuuri
 • YFIA300 Poliittinen filosofia, 5 op
  luento Mika Ojakangas ja Joonas Pennanen
  kirjat Olli-Pekka Moisio
 • FILA140 Filosofinen etiikka, 5 op, Miira Tuominen
 • FILA150 Filosofinen ihmistutkimus I, 5 op, syksy Sara Heinämaa, kevät Matias Slavov
 • FILA163 Ontologia, 5 op, Juhana Toivanen
 • FILA164 Tietoteoria, 5 op, Juhana Toivonen, Matias Slavov
 • FILA170 Logiikka, 5 op, John Pajunen
 • FILA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op, Juhana Toivanen, Jussi Saarinen
 • FILA710 Maturiteetti, 0 op, Juhana Toivanen, Jussi Saarinen
 • valinnaiset FILS5XX/YFIS5XX-opintojaksot löytyvät lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta

Filosofian syventävät opinnot
Opintokokonaisuustentaattori: syksy Sara Heinämaa, kevät Mikko Yrjönsuuri

 • FILS001-FILS003 Maisteriseminaarit I-III, syksy Sara Heinämaa, Mikko Yrjönsuuri, kevät Miira Tuominen
 • FILS700 Pro gradu -tutkielma, 40 op, graduohjaaja
 • FILS710 Maturiteetti, 0 op, graduohjaaja
 • FILS111 Antiikin filosofia (500 eaa-600 jaa), 5 op, Miira Tuominen
 • FILS112 Keskiajan ja uuden ajan alun filosofia (600-1750 jaa), 5 op, Vili Lähteenmäki
 • FILS113 Modernin ajan filosofia (1750-1900), 5 op, Olli-Pekka Moisio
 • FILS114 1900-luvun filosofia, 5 op, Petteri Niemi
 • valinnaiset FILS5XX/YFIS5XX-opintojaksot löytyvät lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 10 op, filosofia: Juhana Toivanen
 • YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä suoritus, 5 op, filosofia: Juhana Toivanen

Sosiologia

Sosiologian aineopinnot
Opintokokonaisuustentaattori: Petri Ruuskanen

 • SOSA115 Sosiologian historia, 5 op, Pertti Jokivuori
 • SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op
  kvalitatiiviset menetelmät: Tuija Virkki
  kvantitatiiviset menetelmät: Pertti Jokivuori
 • SOSA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op, Minna Ylilahti
 • SOSA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op, Pertti Jokivuori
 • SOSA403 Työn ja talouden sosiologia I, 5 op, Petri Ruuskanen
 • SOSA411 Sociology of consumption and lifestyles I, 5 op, järjestetään suomeksi keväällä 2017, Sanna-Mari Kuoppamäki
 • KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I, 5 op, Minna Ylilahti
 • SOSA407 Ympäristösosiologia I, 5 op, Tapio Litmanen
 • SOSA408 Ajankohtaisia sosiologisia keskusteluja, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • SOSA650 Tieteellinen kirjoittaminen (sivuaineopiskelijoille), 5 op, Minna Ylilahti
 • SOSA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op, syksy Ilkka Kauppinen ja Petri Ruuskanen, kevät Hanna-Mari Husu ja Petri Ruuskanen
 • SOSA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 0 op, syksy Ilkka Kauppinen ja Petri Ruuskanen, kevät Hanna-Mari Husu ja Petri Ruuskanen

Sosiologian syventävät opinnot
Opintokokonaisuustentaattori: Markku Lonkila

 • SOSS001 Maisteriseminaari I, 5 op, Pertti Jokivuori
 • SOSS002 Maisteriseminaari II, 5 op, Pertti Jokivuori, Markku Lonkila
 • SOSS003 Maisteriseminaari III, 5 op, Pertti Jokivuori, Markku Lonkila
 • SOSS700 Pro gradu -tutkielma, 40 op, työn ohjaaja
 • SOSS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri, 0 op, työn ohjaaja
 • SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia, 5 op, Markku Lonkila
 • SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin, 5 op, syksy Ilkka Kauppinen, kevät Hanna-Mari Husu
 • YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät, 5 op,
  kvantitatiiviset menetelmät: Pertti Jokivuori
  kvalitatiiviset menetelmät: koordinoija Marita Husso
  harjoitukset: STO Sirpa Kannasoja, YKP Ilkka Virmasalo, SOS Pertti Jokivuori
 • SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti, 5 op, Pertti Jokivuori
 • SOSS403 Työn ja talouden sosiologia II, 5 op, Petri Ruuskanen
 • SOSS404 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia II, 5 op, syksy Terhi-Anna Wilska, kevät Sanna-Mari Kuoppamäki
 • SOSS406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia II, 5 op, Minna Ylilahti
 • SOSS407 Ympäristösosiologia II, 5 op, Tapio Litmanen
 • KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen, 5 op, Pertti Lappalainen
 • YFIS502 Sosiaalinen media, aktivismi ja yhteiskunnalliset liikkeet, 5 op, Markku Lonkila
 • muut valinnaiset YFIS5XX-opintojaksot löytyvät lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 10 op, sosiologia: Pertti Jokivuori
 • YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä suoritus, 5 op, sosiologia: Pertti Jokivuori

Sosiaalityö

Sosiaalityön aineopinnot
Opintokokonaisuustentaattori Johanna Kiili

 • STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä, 5 op, Maija Mänttäri-van der Kuip, Heidi Ruohio
 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut, 5 op
  luento Marjo Kuronen
  kirjat (sosiaalityö): Marjo Kuronen
 • STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot, 5 op, Suvi Krok
 • STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet, 5 op, Johanna Kiili, Suvi Krok
 • STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä, 4 op
  luento Marja Väänänen-Fomin, vastuutentaattori Johanna Kiili
 • STOA141 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, harjoitukset, 2 op, koordinaattori Johanna Kiili
 • STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus 4 op, Johanna Kiili
 • STOA160 Käytännöt II, 10 op, Suvi Krok
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op
  kvalitatiiviset menetelmät: Tuija Virkki
  kvantitatiiviset menetelmät: Pertti Jokivuori
 • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op
  kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset: Kaisa Haapakoski ja Sami Ylistö
  kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset: Maija Mänttäri-van der Kuip
 • STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op, Heidi Ruohio ja Helky Häkli
 • STOA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 0 op
 • STOA156 Sosiaalityön käytäntö I, 3 op Helky Häkli

Sosiaalityön syventävät opinnot
Opintokokonaisuustentaattori Marjo Kuronen

 • STOS001-003 Väkivalta-seminaari, 5 op, Marita Husso, Tuija Virkki
 • STOS001 Maisteriseminaari I, 5 op, syksy Johanna Kiili, Kati Närhi,
  kevät Marjo Kuronen, Suvi Krok, Mikko Mäntysaari
 • STOS002 Maisteriseminaari II, 5 op, syksy Mikko Mäntysaari, Marjo Kuronen,
  kevät Johanna Kiili, Suvi Krok, Kati Närhi, Mikko Mäntysaari
 • STOS003 Maisteriseminaari III, 5 op, syksy Johanna Kiili, Kati Närhi, Elina Virokannas, kevät Johanna Kiili, Marjo Kuronen, Mikko Mäntysaari
 • STOS700 Pro gradu –tutkielma, 40 op
 • STOS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri, 0 op, gradun ohjaaja
 • YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät, 5 op
  kevät: kvalitatiiviset, eri luennoitsijoita, koordinointi Marita Husso
  kevät: kvantitatiiviset, Pertti Jokivuori
  harjoitukset: STO Sirpa Kannasoja, YKP Ilkka Virmasalo, SOS Pertti Jokivuori
 • STOS125 Sosiaalityön tehtävät, 5 op, Heidi Ruohio
 • STOS130 Sosiaalityö ja vaikuttaminen, 5 op, luento Kati Närhi, seminaari ja kirjat Tuija Kotiranta
 • STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, 5 op Mikko Mäntysaari
 • STOS161 Käytännöt III, 10 op, Tuija Kotiranta, 1.5. alkaen Ulla Salovaara
 • STOS255 Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia, 5 op, Mikko Mäntysaari
 • STOS401 Evaluaatiotutkimus 5 op, Tuija Kotiranta
 • STOS403 Rakenteellisen ja yhteisötyön menetelmät, 5 op, Kati Närhi
 • STOS404 Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys, 5 op, Kati Närhi
 • STOS405 Lastensuojelu, 5 op, kirjat Elina Virokannas, luento Johanna Kiili
 • STOS408 Aikuissosiaalityö ja aktivointi, 5 op, Tuija Kotiranta
 • STOS410 Sukupuoli, 5 op, Marjo Kuronen
 • STOS412 Kuntoutuksen ja vammaistyön sosiaalityö 5 op, Kaisa Haapakoski
 • STOS413 Gerontologinen sosiaalityö, 5 op, Heidi Ruohio
 • STOS414 Päihdesosiaalityö, 5 op, Elina Virokannas
 • STOS415 Monikulttuurinen sosiaalityö, 5 op, Marjo Kuronen
 • STOS740 Opintojen loppuun saattaminen, 5 op, syksy Heidi Ruohio, kevät Elina Virokannas
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 5 op, sosiaalityö: Heidi Ruohio
 • YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä suoritus, 5 op, sosiaalityö: Heidi Ruohio
 • STOS841 Kansainvälinen sosiaalityö I, 5 op, Marjo Kuronen
 • STOS842 Kansainvälinen sosiaalityö II, 5 op Mikko Mäntysaari
 • STOS850 Sosiaalityön historia, 5 op, Marjo Kuronen
 • STOS860 Klassikot, 5 op, Marita Husso

Valtio-oppi

Valtio-opin aineopinnot
Opintokokonaisuustentaattori: Kia Lindroos

 • YFIA301 Klassikot I, 5 op, Mikko Yrjönsuuri
 • YFIA302 Klassikot II, 5 op, Mikko Yrjönsuuri
 • YFIA300 Poliittinen filosofia, 5 op
  luento Mika Ojakangas ja Joonas Pennanen
  kirjat Olli-Pekka Moisio
 • VALA115 Poliittisen analyysin menetelmät I, 5 op, essee ja kirjat Kari Kulovaara
 • VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus, 5 op, Kia Lindroos
 • VALA135 Poliittinen ajattelu, 5 op, Kia Lindroos
 • VALA140 Demokratiateoria I, 5 op, Kari Kulovaara
 • VALA145 Demokratia ja osallistuminen, 5 op, Lauri Siisiäinen
 • VALA300 Maailmanpolitiikka, 5 op, Oili Pulkkinen
 • VALA315 Euroopan politiikat, 5 op, Paul-Erik Korvela
 • VALA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op, syksy Kia Lindroos, kevät Kari Kulovaara
 • VALA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 0 op, Kia Lindroos, Kari Kulovaara

Valtio-opin syventävät opinnot
Opintokokonaisuustentaattori Marja Keränen

 • VALS001 Maisteriseminaari I, 5 op, syksy Pekka Korhonen, kevät Marja Keränen
 • VALS002 Maisteriseminaari II, 5 op, Marja Keränen, Pekka Korhonen, Mika Ojakangas
 • VALS003 Maisteriseminaari III, 5 op, Marja Keränen, Pekka Korhonen, Mika Ojakangas
 • VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät II, 5 op, Marja Keränen
 • VALS700 Pro gradu -tutkielma, 40 op, pro gradun pääohjaaja
 • VALS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri 0 op
 • VALS330 Moderni poliittinen ajattelu, 5 op, Mika Ojakangas
 • VALS340 Modernin poliittisen ajattelun tutkimus, 5 op, Mika Ojakangas
 • VALS350 Demokratiateoria II, 5 op, Taina Meriluoto
 • VALS410 Demokratia ja hallinta, 5 op, Marja Keränen
 • VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria, 5 op, syksy Tuomas Parsio, kevät Mika Ojakangas
 • VALS440 Moderni politiikan teoria, 5 op, syksy Tuomas Parsio, kevät Mika Ojakangas
 • VALS451 Parlamentaariset debatit, 5 op, Taru Haapala
 • VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät, 5 op, Taru Haapala
 • VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa, 5 op, syksy Pekka Korhonen, kevät Matti Puranen
 • VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa, 5 op, syksy Pekka Korhonen, kevät Matti Puranen
 • VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja, 5 op, Pekka Korhonen
 • VALS630 Gradua tukeva kirjallisuus I, 5 op, Marja Keränen, Mika Ojakangas, Pekka Korhonen
 • VALS631 Gradua tukeva kirjallisuus II, 5 op, Marja Keränen, Mika Ojakangas, Pekka Korhonen
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 10 op, valtio-oppi: Kari Kulovaara

Yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot
Opintokokonaisuustentaattori: Tiina Silvasti

 • YKPA110 Globalization and Social Justice 5 op, Azewanre Ideho,
 • YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka, 5 op
  luento: Tiina Silvasti, e kirjat: Nathan Lillie
 • YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot, 5 op, luento: Teppo Kröger
  e kirjallisuus: Paula Vasara
 • YKPA362 Kestävä kehitys, 5 op, luento Teppo Eskelinen
  e kirjat: Antti Puupponen
 • YKPA462 Työpolitiikka, 5 op, Ilkka Virmasalo
 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut 5 op, luento Marjo Kuronen ja Mia Tammelin (ykp)
 • YKPA464 EU employment policy 5 op, Nathan Lillie
 • YKPA470 Family, care and social policy 5 op, Marita Husso, Teppo Kröger ja Paula Vasara
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op,
  kvalitatiiviset menetelmät: Tuija Virkki
  kvantitatiiviset menetelmät: Pertti Jokivuori
 • YKPA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, sivuaineopiskelijoille, 5 op, Ilkka Virmasalo
 • YKPA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op, Marita Husso ja Paula Vasara
 • YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op, Sakari Taipale
 • YKPA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op, Ilkka Virmasalo ja Paula Vasara
 • YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 0 op, tutkielman ohjaaja

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot
Opintokokonaisuustentaattori: syksy Teppo Kroger, kevät Tiina Silvasti

 • YKPS001 Maisteriseminaari I, 5 op, syksy Teppo Eskelinen, kevät Nathan Lillie
 • YKPS002 Maisteriseminaari II, 5 op, syksy Tiina Silvasti, kevät Teppo Kröger
 • YKPS003 Maisteriseminaari III, 5 op, syksy Nathan Lillie, kevät Tiina Silvasti
 • YKPS230 Tutkimusharjoitukset, 5 op
  kvantitatiiviset Ilkka Virmasalo, kvalitatiiviset Marita Husso ja Paula Vasara
 • e YKPS250 Yhteiskuntapolitiikan empiirisiä tutkimuksia, 5 op, Timo Anttila
 • YKPS700 Pro gradu -tutkielma, 40 op
 • YKPS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri, 0 op, tutkielman ohjaaja
 • YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät, 5 op
  luennot: kvantitatiiviset menetelmät: Pertti Jokivuori
  kvalitatiiviset menetelmät: koordinoija Marita Husso
  harjoitukset: STO Sirpa Kannasoja, YKP Ilkka Virmasalo, SOS Pertti Jokivuori
 • YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin 5 op
  luento: Nathan Lillie kirjat: Sakari Taipale
 • e YKPS113 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä I, 5 op, Paula Vasara
 • e YKPS114 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä II, 5 op, Ilkka Virmasalo
 • YKPS121 Hallinnon teoriat ja käytännön sovellukset, 5 op, Teppo Eskelinen
 • YKPS321 Normatiiviset perusteet, 5 op, Tiina Silvasti
 • e YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria, 5 op, Teppo Eskelinen
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 10 op Ilkka Virmasalo
 • YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä suoritus, 5 op Ilkka Virmasalo

 

Maisteriohjelmat

 

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma

 • KANS001 Maisteriseminaari I, 5 op, Pertti Lappalainen, Tapio Litmanen
 • KANS002 Maisteriseminaari II, 5 op, Pertti Lappalainen, Tapio Litmanen
 • KANS003 Maisteriseminaari III, 5 op, Pertti Lappalainen, Tapio Litmanen, Hanna-Mari Husu
 • KANS090 Pro gradu -tutkielma, 40 op, työn ohjaaja
 • KANS091 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri, 0 op, työn ohjaaja
 • e KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta, 5 op, Tapio Litmanen
 • e KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • e KANS019 Kansalaisyhteiskunnan aikalaisanalyysit, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • e KANS020 Kansalaistoiminta, 5 op, Pertti Lappalainen
 • e KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen, 5 op, Pertti Lappalainen
 • e KANS127 Näkökulmia kansalaisyhteiskuntaan, 5 op, Tapio Litmanen
 • e KANS132 Liikunnan kansalaistoiminta, 5 op, Pertti Lappalainen
 • e KANS135 Kansalaiskasvatus, 5 op, Pertti Lappalainen
 • e KANS136 Oma-apu, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • DEVS222 Globalization: Perspectives from development, culture and civil society, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • KANS144 Vapaaehtoistoiminta, 5 op, Hanna-Mari Husu
 • e KANS146 Yhdistystoiminnan käytännöt, 5 op, Eero Rantala
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 10 op, Pertti Lappalainen
 • YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä suoritus, 5 op, Pertti Lappalainen
 • KANS300 Ulkomailla suoritetut opinnot, Pertti Lappalainen
 • KANS500 Muut kansalaisyhteiskunnan opinnot, Pertti Lappalainen

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma/Master's Degree Programme in Cultural Policy

KULTTUURIPOLITIIKAN MAISTERIOHJELMA

 • KUPS001 Maisteriseminaari I (Johdatus kulttuuripolitiikkaan) 5 op syksy Kaisu Kumpulainen
 • KUPS002 Maisteriseminaari II 5 op Mikko Jakonen
 • KUPS003 Maisteriseminaari III 5 op syksy Kaisu Kumpulainen, Mikko Jakonen
 • MCPS020 Contemporary debates in social theory 5 op Mikko Jakonen
 • MCPS030 History of Cultural Policy 5 op Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPS050 Nordic and European Cultural Policy 5 op Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPS065 Multiculturalism, Immigration, Minorities and Citizenship 5 op Miikka Pyykkönen
 • KUPS090 Pro gradu -tutkielma 40 op Miikka Pyykkönen
 • KUPS091 Maturiteetti 0 op Miikka Pyykkönen
 • MCPS130 Cultural Economy 5 op Miikka Pyykkönen
 • MCPS100 Transnationalism and Cosmopolitanism 5 op Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPS120 Geography of Cultural Policy 5 op Kaisu Kumpulainen
 • MCPS125 Cultural Sustainability 5 op Kaisu Kumpulainen
 • MCPS141 Cultural Production, Cultural Industry and Consumption 5 op Miikka Pyykkönen
 • MCPS150 Perspectives to Media Policies 5 op Miikka Pyykkönen
 • MCPS155 Challenges of Authorship and Copyright 5 op Miikka Pyykkönen
 • KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta 5 op Kaisu Kumpulainen
 • MCPS180 Local Cultural Policies, Comparisons, Models and Indicators 5 op Kaisu Kumpulainen
 • MCPS200 Media and Globalisation 5 op Karina Horsti
 • MCPS220 International Cultural Policy: Organisations, Norms and Cultural Rights 5 op Miikka Pyykkönen
 • MCPS230 Cultural Diplomacy and Conflict Resolution 5 op Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPS240 Management of Creative Processes 5 op Kaisu Kumpulainen
 • MCPS250 Politics of Cultural Participation 5 op Kaisu Kumpulainen
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu 10 op Kaisu Kumpulainen
 • YFIS810 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus 5 op Kaisu Kumpulainen

 

EXAMINERS IN CULTURAL POLICY

 • MCPS210 Master’s thesis seminar 1 5 ECTS Mikko Jakonen, Miikka Pyykkönen
 • MCPS002 Master’s thesis seminar 2 5 ECTS Mikko Jakonen
 • MCPS003 Master’s thesis seminar 3 5 ECTS Mikko Jakonen, Miikka Pyykkönen
 • MCPS020 Contemporary debates in social theory 5 ECTS Mikko Jakonen
 • MCPS030 History of Cultural Policy 5 ECTS Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPSS050 Nordic and European Cultural Policy 5 ECTS Tobias Harding
 • MCPS065 Multiculturalism, Immigration, Minorities and Citizenship 5 ECTS Miikka Pyykkönen
 • MCPS130 Cultural Economy 5 ECTS Mikko Jakonen
 • MCPS100 Transnationalism and Cosmopolitanism 5 ECTS Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPS120 Geography of Cultural Policy 5 ECTS Kaisu Kumpulainen
 • MCPS125 Cultural Sustainability 5 ECTS Kaisu Kumpulainen
 • MCPS141 Cultural Production, Cultural Industry and Consumption 5 ECTS Miikka Pyykkönen
 • MCPS150 Perspectives to Media Policies 5 ECTS Miikka Pyykkönen
 • MCPS155 Challenges of Authorship and Copyright 5 ECTS Miikka Pyykkönen
 • MCPS170 Sociocultural Animation and Cultural Democracy 5 ECTS Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPS180 Local Cultural Policies, Comparisons, Models and Indicators 5 ECTS Kaisu Kumpulainen
 • MCPS190 Current Issues in Cultural Policy 5 ECTS Kaisu Kumpulainen
 • MCPS200 Media and Globalisation 5 ECTS Karina Horsti
 • MCPS220 International Cultural Policy: Organisations, Norms and Cultural Rights 5 ECTS Miikka Pyykkönen
 • MCPS230 Cultural Diplomacy and Conflict Resolution 5 ECTS Tobias Harding; 1.3. alk. Miikka Pyykkönen
 • MCPS240 Management of Creative Processes 5 ECTS Kaisu Kumpulainen
 • MCPS250 Politics of Cultural Participation 5 ECTS Kaisu Kumpulainen
 • YFIS800 Elective Internship 10 ECTS Kaisu Kumpulainen
 • YFIS810 Complementary Assignment Regarding Elective Internship 5 ECTS Kaisu Kumpulainen

 

Master's Programme in Development and International Cooperation

Tentaattorit löytyvät opintojaksojen tiedoista Korpista

Erilliset opintokokonaisuudet

Demokratia ja parlamentarismi

Demokratia ja parlamentarismi -opintokokonaisuus 25 op
Opintokokonaisuustentaattori: Kia Lindroos

 • VALA140 Demokratiateoria I, 5 op, Kia Lindroos
 • VALA145 Demokratia ja osallistuminen, 5 op, Lauri Siisiäinen
 • VALS350 Demokratiateoria II, 5 op, Taina Meriluoto
 • VALS410 Demokratia ja hallinta, 5 op, Marja Keränen
 • VALS451 Parlamentaariset debatit, 5 op, Taru Haapala
 • VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät, 5 op, Taru Haapala

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus 45 op
Opintokokonaisuustentaattori: Olli-Pekka Moisio

 • EKTA100 Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena, 5 op, Olli-Pekka Moisio
 • EKTA130 Humanismi, 5 op, syksy Miira Tuominen, kevät Jussi Saarinen
 • EKTA140 Maailman uskonnot, 5 op, Olli-Pekka Moisio
 • EKTA150 Sekulaarien maailmankatsomusten filosofiaa, 5 op, Olli-Pekka Moisio, Jussi Saarinen
 • EKTA160 Uskontokritiikin klassikko ja kommentaari, 5 op, Olli-Pekka Moisio
 • EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka, 5 op, John Pajunen
 • EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti, 5 op, syksy Miira Tuominen, kevät Jussi Saarinen
 • EKTA190 Opettajaseminaari, 10 op, Olli-Pekka Moisio

Etiikka

Etiikan opintokokonaisuus 25-40 op
Opintokokonaisuustentaattori: Miira Tuominen

 • EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka, 5 op, John Pajunen
 • FILA410 Sosiaalietiikka, 5 op, Olli-Pekka Moisio
 • FILA510 Ethics of Global Responsibility, 5 op, Teea Kortetmäki
 • FILA406 Ympäristöetiikka, 5 op, Teea Kortetmäki
 • FILA140 Filosofinen etiikka, 5 op, Miira Tuominen
 • FILA407 Metaetiikka, normatiivisuus ja käytännöllinen järki, 5 op, Olli-Pekka Moisio
 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan, 5 op, John Pajunen
 • FILY028 Etiikka ja talous, 5 op, Olli-Pekka Moisio

Filosofian ja politiikan teorian klassikot

Filosofian ja politiikan teorian klassikot -opintokokonaisuus 25-50 op
Opintokokonaisuustentaattori: Olli-Pekka Moisio

 • YFIA301 Klassikot I, 5 op, Mikko Yrjönsuuri
 • YFIA302 Klassikot II, 5 op, Mikko Yrjönsuuri
 • YFIA300 Poliittinen filosofia, 5 op
  luento Mika Ojakangas ja Joonas Pennanen
  kirjat Olli-Pekka Moisio
 • YFIA303 Intellektuaalisen historian metodologia, 5 op, Olli-Pekka Moisio
 • SPTA317 Filosofianhistorian feministiset tulkinnat ja kritiikit, 5 op, Martina Reuter
 • VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus, 5 op, Kia Lindroos
 • YFIA304 Tietoteorian historia, 5 op, John Pajunen
 • SPTA318 Naisfilosofien historia, 5 op, Martina Reuter
 • VALA135 Poliittinen ajattelu, 5 op, Kia Lindroos
 • STP102 Feministisen ajattelun historia ja klassikot, 5 op, Martina Reuter
 • FILA403 Klassinen teos ja kommentaari, 5 op, henk.koht. eTentti tai essee
 • tai muut soveltuvat opintojaksot lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta

Ikäkausien ja elämänkulun tutkimus

Ikäkausien ja elämänkulun opintokokonaisuus 25-30 op
Opintokokonaisuustentaattori: Minna Ylilahti

 • SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I, 5 op, Minna Ylilahti
 • IKAP101 Vanhenemisen ja vanhuuden psykologinen tutkimus, 5 op, Timo Suutama
 • IKAP102 Suomalaista ikätutkimusta, 5 op, Minna Ylilahti
 • IKAP103 Ikääntyvä yhteiskunta, 5 op, Minna Ylilahti
 • IKAP104 Nuoruus, perhe ja sukupolvet, 5 op, Minna Ylilahti
 • IKAP105 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op, Minna Ylilahti

Living with Globalization

Examiner of the whole LWG: autumn Ilkka Kauppinen, spring Hanna-Mari Husu

 • SOSA510 Introduction: Sociology of Globalization (5 ects) autumn Ilkka Kauppinen, spring Teea Kortetmäki
 • FILA510 Ethics of Global Responsibility (5 ects) Teea Kortetmäki
 • YFIA510 Seminar on Living with Globalization (5 ects) Sonila Danaj, Ilkka Kauppinen
 • YKPA110 Globalization and Social Justice (5 ects) Azewanre Ideho, Jiby Puthenparambi
 • YFIA520 Perspectives on Finnish Society in Interconnected World (5 ects) Sanna Vierimaa
 • MCPS200 Media and Globalisation (5 ects) Karina Horsti
 • SPTA501 Women’s Finland (5 ects) Eira Juntti
 • MCPS065 Multiculturalism, Immigration, Minorities and Citizenship (5 ects) Miikka Pyykkönen
 • SOSA407 Environmental Sociology I (5 ects) Tapio Litmanen
 • YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ects) Pertti Jokivuori
 • DEVS222 Globalization: Perspectives from development, culture and civil society (5 ects) Tiina Kontinen, Tobias Harding, Sanna Vierimaa
 • Alternative Courses (0-20 ects)

Maailmanpolitiikka

Maailmanpolitiikan opintokokonaisuus 25 op
Opintokokonaisuustentaattori: kevät Pekka Korhonen

 • VALA300 Maailmanpolitiikka, 5 op, luento Pekka Korhonen, kirjat Oili Pulkkinen
 • VALA315 Euroopan politiikat, 5 op, Paul-Erik Korvela
 • VALA518 Politics in East Asia, 5 op (ei lv. 2016-17), Pekka Korhonen
 • VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa, 5 op, Pekka Korhonen
 • VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa, 5 op, Pekka Korhonen
 • YFIS545 Maailmanpolitiikan ymmärtämisestä, 5 op, Pekka Korhonen

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus 25-60 op
Opintokokonaisuustentaattori: Martina Reuter

 • SPTP101 Sukupuolentutkimuksen johdanto (5 op) Hannele Harjunen ja Martina Reuter
 • SPTP102 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (5 op) Martina Reuter
 • SPTP103 Feministisen teorian nykysuuntauksia (5 op) Hannele Harjunen
 • SPTP104 Sukupuolentutkimuksen tieteenfilosofia ja metodologia (5 op) Martina Reuter
 • SPTP105 Sukupuolentutkimuksen tutkimuskysymyksiä (5 op) Hannele Harjunen
 • SPTA301 Feministinen poliittinen ajattelu (5 op) Martina Reuter
 • SPTA302 Hyvinvointi ja sosiaalinen reproduktio (5 op) Hannele Harjunen
 • SPTA303 Sukupuoli, yhteiskunta ja luokka (5 op) Laura Mankki
 • SPTA304 Työelämän sukupuoli (5 op) Laura Mankki
 • SPTA305 Politiikan feministinen kritiikki (5 op) Martina Reuter
 • SPTA306 Sukupuolittunut muokattava ruumis (5 op) Hannele Harjunen
 • SPTA307 Sukupuolitetun ruumiin filosofia (5 op) Martina Reuter
 • SPTA308 Sukupuoli mediassa (5 op) Annukka Lahti
 • SPTA309 Sukupuolitettu ja sukupuolittava kulttuuri (5 op) Martina Reuter
 • SPTA310 Sukupuoli ja väkivalta (5 op) Jenny Säilävaara
 • SPTA311 Intersektionaaliset valtasuhteet (5 op) Hannele Harjunen
 • SPTA312 Postkoloniaali sukupuolentutkimus (5 op) Hannele Harjunen
 • SPTA313 Queer-tutkimus (5 op) Annukka Lahti
 • SPTA314 Kriittinen miestutkimus (5 op) Timo Aho
 • SPTA315 Sukupuolitettu historia (5 op) Hannele Harjunen
 • SPTA316 Sukupuolen käsitehistoria (5 op) Martina Reuter
 • SPTA317 Filosofianhistorian feministiset tulkinnat ja kritiikit (5 op) Martina Reuter
 • SPTA318 Naisfilosofien historia (5 op) Martina Reuter
 • SPTA319 Teemaryhmä sukupuolesta (5 op) Martina Reuter
  (pakollinen 60 op sivuaineen suorittajille)
 • SPTA501 Women's Finland? (5 op) Eira Juntti
 • SPTA320 Ylimääräiset sukupuolentutkimuksen opinnot (5-10 op) Martina Reuter
 • tai muut soveltuvat opintojaksot lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta

Työ ja työelämä

Työn ja työelämän opintokokonaisuus 25 op
Opintokokonaisuustentaattori: Nathan Lillie

 • YKPA462 Työpolitiikka (5 op) Ilkka Virmasalo
 • YKPA463 Työmarkkinat ja -prosessit (5 op) Timo Anttila
 • YKPA464 EU employment policy (5 op) Nathan Lillie
 • YKPA470 Family, care and social policy (5 op) Marita Husso, Teppo Kröger ja Paula Vasara
 • YKPA466 Työpolitiikka ja työelämän suhteet (5 op) Nathan Lillie
 • YKPA467 Migration Policy (5 op) Nathan Lillie, Ilona Bontenbal
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5 op), ei järjestetä 2016-2017
  TAI SPTA304 Työelämän sukupuoli (5 op) Laura Mankki

Kauppakorkeakoulun opintojaksot
(katso tentaattorit kauppakorkeakoulun sivuilta tai Korpista)

 • KTTP111Taloustieteen peruskurssi (8 op)
 • KTTA551 Työmarkkinat I (5 op)
 • YJOA240 Henkilöstöjohtaminen (6 op)

Ympäristö ja yhteiskunta

Ympäristö ja yhteiskunta -opintokokonaisuus 25-40 op
Opintokokonaisuustentaattori: Tiina Silvasti

 • YKPA362 Kestävä kehitys, 5 op, luento Teppo Eskelinen, kirjat (SA) Antti Puupponen
 • SOSA407 Ympäristösosiologia I, 5 op, Tapio Litmanen
 • SOSS407 Ympäristösosiologia II, 5 op, Tapio Litmanen
 • YKPA363 Ruoka, 5 op, Tiina Silvasti
 • YKPA364 Energia, 5 op, ei järjestetä lukuvuonna 2016-17
 • FILA406 Ympäristöetiikka, 5 op, Teea Kortetmäki
 • SOSA411 Sociology of Consumption and Lifestyles, 5 op, järjestetään suomeksi keväällä 2017, Sanna-Mari Kuoppamäki
 • SOSS404 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia II, 5 op, syksy Terhi-Anna Wilska, kevät Sanna-Mari Kuoppamäki
 • tai muut soveltuvat opintojaksot lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta

Vanhat listat