07.02.2019

Tutkielmat ja kypsyysnäyte (maturiteetti)

Kandidaatintutkielma 

Kandidaatintutkielma tehdään yleensä kolmantena opiskeluvuonna. Kandiin liittyvät ohjeet jaetaan kandidaattiseminaarissa. Kanditutkielman tukena kannattaa käyttää pro gradu -tutkielman kirjoitusohjetta.

Kypsyysnäyte (maturiteetti) kandidaattitutkinnossa

 

Pro gradu -tutkielma

Maisteriopinnoissa tehtävä pro gradu -tutkielma on opiskelijan tärkein opinnäyte, jossa tulee esiin hänen tieteellinen kypsyytensä sekä taitonsa pukea ajatuksensa tekstiksi.

Maturiteetti