03.01.2017

Tutkielmat

Kandidaatintutkielma 

Kandidaatintutkielma tehdään yleensä kolmantena opiskeluvuonna. Kandiin liittyvät ohjeet jaetaan kandidaattiseminaarissa. Kanditutkielman tukena kannattaa käyttää pro gradu -tutkielman kirjoitusohjetta.

Pro gradu -tutkielma

Maisteriopinnoissa tehtävä pro gradu -tutkielma on opiskelijan tärkein opinnäyte, jossa tulee esiin hänen tieteellinen kypsyytensä sekä taitonsa pukea ajatuksensa tekstiksi.

Maturiteetti