28.06.2017

Kahden oppiaineen yhteinen gradu

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tutkielma voidaan hyväksyä kahden eri oppiaineen tai tieteenalan tutkielmaksi edellyttäen, että

  • tutkielmaa on työstetty yhtä aikaa molempien tieteenalojen osalta,
  • asiasta on neuvoteltu etukäteen kummankin tieteenalan graduohjaajan kanssa
  • tästä tiedotetaan etukäteen laitoksen opinnäytetöistä vastaavalla koulutussuunnitelijalle, YFI:n gradujen osalta Ainoriitta Pölläselle. Opiskelijan tulee olla (samaan aikaan) yhteydessä myös toisen oppiaineensa laitoksen graduista vastaavaan tahoon.
  • tutkielma osoittaa laatijansa hallitsevan kummankin tieteenalan tieteelliset menetelmät ja tutkielmaa varten kerätty aineisto edustaa riittävässä määrin kumpaakin tieteenalaa, sekä
  • tutkielman sekä kypsyysnäytteen on tarkastanut kummankin tieteenalan edustaja samanaikaisesti. Tarkastajat voivat antaa yhteisen lausunnon  tai erilliset lausunnot ja arvolause-ehdotukset voivat poiketa toisistaan tieteenaloittain
  • graduntarkastajista sovitaan molempien tieteenalojen kesken 
  • tutkielman kansi- ja tiivistelmäsivuille merkitään, että kyseessä on kahden tieteenalan yhteinen tutkielma eli kummankin tieteenalan nimet (oppiaine, laitos ja tiedekunta)

Yhteisen tutkielman laajuudeksi hyväksytään ko. oppiaineiden tutkielmien yhteenlaskettu opintopistemäärä. Lisäksi opiskelija saa jatkokoulutuskelpoisuuden molempiin tutkielman osoittamiin oppiaineisiin edellyttäen, että hän on suorittanut muut ko. oppiaineen jatkokoulutuskelpoisuuteen vaadittavat opinnot.

Jos opiskelija valmistuu pääaineen lisäksi maisteriohjelmasta, kyseessä ei ole yhteisgradu. Joka tapauksessa sekä molemmat pääaineet (yhteisgradu) että maisteriohjelma ja pääaine (jos valmistuu mo:sta) tulee merkitä gradun kanteen ja tiivistelmään.