03.05.2018

Pro gradu -tutkielman palautus

Huom! Ennen palauttamista tarkista, että tutkielmasi on kirjoitettu tutkielman kirjoitusohjeiden mukaisesti.

Tutkielman luovutus

  1. Laitoksemme kaikki gradut tulee tarkastuttaa Urkund-ohjelmalla ennen niiden jättämistä amanuenssille. Opinnäytteen tulee olla Urkund-tarkastettu ennen kuin se jätetään viralliseen tarkastukseen laitoksen ennalta määriteltyihin jättöpäiviin (eli vimostaan jättöpäivänä klo 24) mennessä. Jättösopimuksessa on kohta, mihin Urkund-tarkastuksen tekijä ja päivämäärä merkitään. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä tarkastuksen tiimoilta ohjaajaansa, sillä tarkastus hoidetaan ko. järjestelmässä niin, että opiskelija syöttää työn järjestelmään ohjaajalta saamansa ohjeistuksen mukaisesti ja ohjaaja tarkastaa järjestelmästä saamansa raportin. Urkundiin liittyen kannattaa lukea ao. kohta plagiaatintunnistuksesta ja tutustua linkkeihin. HUOM! Opinnäyte tarkastetaan Urkundissa kokonaisuudessaan eli siinä tulee olla jo tiivistelmä (englannin kielisissä töissä tiivistelmä myös suomeksi) mukana tässä vaiheessa. Ohjaajan tulee tarkastaa myös tiivistelmän oikeellisuus, so. että vastaa niin kieleltään kuin sisållöltäänkin sitä, että voidaan tarvittaessa hyväksyä maisterimaturiteettina.
  2. Urkund-tarkastettu pro gradu -työ jätetään opinnäytteistä vastaavalle koulutussuunnittelijalle  vain yhtenä kappaleena PDF-muodossa sähköpostin liitetiedostona. Ohjeet opinnäytteen tallentamisesta PDF-muotoon löytyvät kirjaston kotisivuilta.
  3. Selkeästi täytetty ja allekirjoitettu laitoksen gradulomake ('Pro Gradu -tutkielman luovutussopimus') voidaan jättää koulutussuunnittelijalle henkilökohtaisen toimittamisen sijasta myös postitse. Tämän lomakkeen voi toimittaa koulutussuunnittelijalle (muutama päivä) jättöpäivän jälkeenkin, mutta siitä kannattaa laittaa maininta meiliin, jonka liitetiedostossa jättää gradun tarkastukseen. Laitoksen gradulomakkeen voi tulostaa oheisesta linkistä.
  4. Pro gradu -työn tarkistamisessa kestää noin reilun kuukauden. Katso ohje tutkielman palauttamispäivämääristä.

Gradujen palautus koulutussuunnittelija Ainoriitta Pölläselle ainoriitta.pollanen@jyu.fi ja 040 805 4135
Käyntiosoite: Opinkivi, Keskussairaalantie 2, huone OPK 107
Postiosoite: Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Plagiaatintunnistus

Plagiaatintunnistus koskee kaikkia graduja! Opinnäyte tulee olla Urkund-tarkastettu ennen sen jättämistä viralliseen tarkastukseen koulutussuunnittelijalle.

Koska Urkund-tarkastus vie hetken (yleensä ohjaaja saa raportin järjestelmästä jo päivässä tai parissa ja ilmoittaa sen sitten asap opiskelijalle) aikaa, tulee opiskelijan olla hyvissä ajoin yhteydessä tarkastuksen tiimoilta ohjaajaansa. Urkundiin liittyen kannattaa lukea ao. kohta plagiaatintunnistuksesta ja tutustua siellä oleviin linkkeihin. Huom! Vaikka opinnäyte olisi jätetty Urkund-tarkastukseen, niin se tulee muistaa jättää myös koulutussuunnittelijalle sähköpostin liitetiedostona, sillä plagiarismin tarkastus ja gradun virallinen tarkastus arvosteluineen ovat kaksi eri prosessia, eikä opinnäyte mitenkään mystisesti siirry Urkundista koulutussuunnittelijalle ja häneltä edelleen tarkastajille. 

Tutustu myös

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Ainoriitta Pöllänen
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
puh. 040 805 4135
huone OPK 107, Opinkivi
PL 35 (Keskussairaalantie 2), 40014 Jyväskylän yliopisto