28.06.2017

Pro gradun julkaiseminen, arkistointi ja kansitus

Tutkielman julkaiseminen ja luettelointi

Opiskelija huolehtii itse gradun siirtämisestä kirjaston julkaisuarkistoon (JYX) julkaisukanavan kautta. Tämä tulee tehdä mielellään heti, kun gradu on arvosteltu ja hyväksytty laitosjohtajan toimesta, eli ennen kuin opiskelija anoo tutkintoa. Tutkintoa ei myönnetä, ellei gradu ole kirjastolla saatavilla. Opiskelijan tulee toimia em. sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos opiskelija ei halua julkaista työtään julkaisukanavan kautta avoimesti, tulee hänen joka tapauksessa toimittaa työ julkaisuarkistoon. Tämä tapahtuu lähettämällä opinnäyte osoitteeseen tutkielmat@library.jyu.fi. JYX:issä on mahdollisuus julkaista opinnäyte myös niin, että ainoastaan abstraktitiedot ovat julkisessa arkistossa ja itse gradu yksityisessä. Tätä toimintatapaa ei kuitenkaan suositella kuin erityistapauksissa. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, ettei ole olemassa käsitettä "salainen gradu", vaan opinnäyte on aina julkinen. Jos opiskelija tekee graduaan taholle, joka ei halua kaikkia tutkimuksen aikana esille tulleita asioita julkisiksi, on tässä hyvä muistaa se, että opinnäyte on aina kokonaisuudessaan julkinen, eikä sitä voida salata. Tällöin kannattaa miettiä yhdessä ohjaajan kanssa, mitä graduun voi sisällyttää, jotta sen voi kokonaisuudessaan julkaista.

Yliopiston opinnäytteet ovat julkisuuslain nojalla julkisia asiakirjoja, joten yksityiseenkin arkistoon tallennettuun opinnäytteeseen voi tutustua. Tällöin lukumahdollisuus on järjestetty kirjastossa sijaitsevaan erilliseen huoneeseen. Lisätietoja opinnäytteistä ja tietosuojasta löydät tietosuojavaltuutetun sivustolta.

Jokaisen gradunsa jättävän opiskelijan tulee huolehtia siis itse siitä, että gradu on löydettävissä kirjaston kokoelmasta mahdollisimman nopeasti sen arvostelun ja hyväksymisen jälkeen. 

Tutkielman arkistointi ja julkisuus

Alkuperäinen tutkielma säilytetään laitoksella elektronisessa muodossa. Laitoksemme gradut ovat julkisia. Osa vanhemmista graduista (ennen vuotta 2008 ilmestyneet) on saatavilla painettuina versioina Mattilanniemen kampuskirjastosta. Uudemmat gradut ovat luettavissa sähköisesti kirjaston opinnäytekokoelmassa. Laitoksen omia, painettuja arkistokappaleita ei valitettavasti ole helposti saatavilla luettavaksi, sillä ne on varastoitu toisaalle.

Tutkielman kansitus

Jos opiskelija haluaa gradustaan kansitetun version itselleen, kannattaa olla suoraan yhteyksissä eri kopiointiliikkeisiin. Esimerkiksi Yliopistopaino painaa kansitettuja graduja. Laitos ei kustanna opiskelijoille opinnäytteen kansitusta vaan jokainen halukas kustantaa sen itse.