14.11.2017

Pro gradun palautuspäivät, tarkastus ja arviointi

Ennen tarkastukseen jättämistä

Laitoksella ei ole virallista/pakollista esitarkastusta ohjaajan toimesta ennen työn jättämistä viralliseen tarkastukseen, MUTTA opiskelijan on hyvä olla yhteyksissä ohjaajan kanssa hyvissä ajoin ennen jättöä. Opiskelijan tulee vähintäänkin infota ohjaajaansa siitä, minkä jättöpäivän yhteydessä hän tulee jättämään työnsä amanuenssille tarkastusprosessin aloittamiseksi. Tämä on erittäin tärkeää myös sen takia, että opinnäyte on Urkund-tarkastettava ENNEN sen jättämistä viralliseen tarkastukseen amanuenssille ja se vie oman aikansa, yleensä päivän tai pari. Ohjaajaa kannattaa myös pyytää ilmoittamaan tarkastuksen tulos opiskelijalle, jotta Urkund-tarkastustiedon (päivä ja tekijä) saa lisättyä laitoksen gradusopimukseen.

Tutkielman tarkastus

Amanuenssi toimittaa pro gradu -tutkielman tarkastajille sähköisessä muodossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen gradun jättöpäivän jälkeen, kun oppiaineen pääedustaja on määrännyt työlle tarkastajat. Pro gradu -tutkielma hyväksytään laitoksen johtajan toimesta tiedekuntaneuvoston kokouspäivänä. Tutustu tiedekunnan sivuilla olevaan ohjeistukseen valmistumisesta!

Vuoden 2017 gradun jättöpäivät ovat seuraavat:

 

OBS! Kevään 2018 jättöpäivät samoin kuin kevätlukukaudella olevat gradujen arvostelupäivät ilmoitetaan täällä mahdollisimman pian, toivottavasti marraskuun aikana. Näihin vaikuttaa mm. se, että kevään tiedekuntaneuvoston kokouspäiviä ei ole vielä päätetty.

Käytännössä palautat siis työsi viimeistään tuona jättöpäivänä klo 24 mennessä, niin se ehtii ko.kierrokselle mukaan. Voit palauttaa sen siis jo ennen tuota ko.päivääkin mutta et enää sen jälkeen. 

Tarkastajilla on noin kuukausi aikaa toimittaa kirjoittamansa lausunto laitoksen koulutussuunnitelijalle, jotta se ehtii mukaan seuraavaan arvosteluun.

Arviointi

Lue pro gradun arviointikriteerit.

Vastine tai oikaisupyyntö

Yliopiston uuden tutkintosäännön mukaan ennen pro gradu -työn arvostelua opiskelijalla on mahdollisuus antaa vastine tarkastajien lausunnosta. Tämä tarkoittaa sitä, että kansliasta toimitetaan opiskelijalle tarkastajien lausunto sähköpostiin.

Opiskelijalla on 14 vrk aikaa ilmoittaa, antaako hän vastineen vai ei. Jos opiskelija haluaa saada gradunsa arvosteluksi noin reilu kuukausi siitä jättöpäivästä, mihin mennessä hän jätti työnsä tarkastukseen, kannattaa hänen heti gradulausunnon saatuaan ilmoittaa kantansa, sillä ensimmäinen mahdollinen arvostelutilaisuus on yleensä hyvin lähellä sitä päivää, milloin lausunnot saadaan tarkastajilta. Tämän takia on myös erityisen tärkeää merkitä gradun luovutussopimukseen käytössä oleva sähköpostiosoite ja aktiivisesti seurata kyseistä osoitetta. Jos opiskelija ei vastaa tiedusteluun, odotetaan säädetty 14 vrk, jonka jälkeen gradu etenee seuraavaan mahdolliseen arvosteluun.

Jos opiskelija ei anna vastinetta, yfi-laitoksen laitosjohtaja hyväksyy ja arvostelee gradun normaalisti tiedekuntaneuvoston kokouspäivänä. Mikäli opiskelija esittää vastineen, voidaan työlle  perustellusta syystä määrätä kolmas tarkastaja, joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Tällöin gradu hyväksytään ja arvostellaan seuraavan mahsollisen tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä.

Opiskelija voi vastineesta riippumatta tehdä oikaisupyynnön säädetyssä ajassa gradun hyväksymisen jälkeen. Tästä tulee opiskelijalle ohjeistus ns. hyväksymiskirjeen mukana.

Tieto gradun hyväksymisestä

Tieto gradun hyväksymisestä ja kopio allekirjoitetusta lausunnosta postitetaan opiskelijan gradusopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen. Jos opiskelija on muuttamassa tarkastusprosessin aikana, tulee hänen viipymättä toimittaa graduista vastaavalle koulutussuunnittelijalle voimassa oleva osoitteensa. Opinnäytteestä tulevat opintopisteet merkitään tiedekunnassa opintorekisteriin vasta, kun työstä on toimitettu laitokselle em. lopullinen PDF-versio, eli pelkästään ohjaajalle jätetty työ (ilman koulutussuunnittelijalle jätettävää versiota tai allekirjoitettua gradusopimusta) EI OLE tällainen viralliseen tarkastukseen jätetty opinnäyte. Kannattaa huomioida, että opiskelijan tulee myös olla ilmoittautunut läsnäolevaksi ko. lukukaudelle, jolloin gradu rekisteröidään. Myös valmistuminen (tutkinnon saaminen) edellyttää, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Syventävien opintojen koonti

Kannattaa huomioida, että syventävien opintojen arvosanaa voi hakea jo siinä vaiheessa, kun on jättänyt gradun  tarkastukseen. Myös maturiteettiin tulee muistaa ilmoittautua ja sopia siitä graduohjaajan kanssa, ellei opiskelijalla ole tehty aiempaa suomenkielen kielentarkastusta aiemman tutkinnon yhteydessä! Pääaineen syventävien opintojen arviointipyyntö -lomakkeen ja ohjeen löydät em. linkistä.