03.12.2018

Pro gradun palautuspäivät, tarkastus ja arviointi

Ennen tarkastukseen jättämistä

Laitoksella ei ole virallista/pakollista esitarkastusta ohjaajan toimesta ennen työn jättämistä viralliseen tarkastukseen, MUTTA opiskelijan on hyvä olla yhteyksissä ohjaajan kanssa hyvissä ajoin ennen jättöä. Opiskelijan tulee vähintäänkin infota ohjaajaansa siitä, minkä jättöpäivän yhteydessä hän tulee jättämään työnsä koulutussuunnittelijalle tarkastusprosessin aloittamiseksi. Tämä on erittäin tärkeää myös sen takia, että opinnäyte on Urkund-tarkastettava ENNEN sen jättämistä viralliseen tarkastukseen amanuenssille ja se vie oman aikansa, yleensä päivän tai pari. Ohjaajaa kannattaa myös pyytää ilmoittamaan tarkastuksen tulos opiskelijalle, jotta Urkund-tarkastustiedon (päivä ja tekijä) saa lisättyä laitoksen gradusopimukseen.

Tutkielman tarkastus

Koulutussuunnittelija toimittaa pro gradu -tutkielman tarkastajille sähköisessä muodossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen gradun jättöpäivän jälkeen, kun oppiaineen/maisteriohjelman  pääedustaja on määrännyt työlle tarkastajat. Tarkastajat ovat tohtorin tutkinnon suorittaneita, pääsääntöisesti laitoksen opetushenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Työn pääohjaaja on lähes poikkeuksetta opinnäytteen ns.kakkostarkastaja ja ns. ykköstarkastajaksi määrätään oppiaineesta/laitokselta (joskus myös ulkopuolelta) henkilö, joka ei ole ohjannut opinnäytettä. Jos kyseessä on laitoksen oppiaineen ja maisteriohjelman gradu, niin tällöin pääohjaaja on opinnäytteen kakkostarkastaja ja ykköstarkastaja edustaa joko oppiainetta tai mo:aa riippuen siitä kumman edustaja ohjaaja on. Pääasia on, että näille opinnäytteille saadaan tarkastus niin oppiaineen kuin mo:nkin puolesta.  Jos kyseessä on useamman oppiaineen yhteinen  gradu, niin sille määrätään tarkastajat kummastakin oppiaineesta olipa sitten kyseessä laitoksen sisäinen tai tiedekuntarajat ylittävä opinnäyte.

Pro gradu -tutkielma hyväksytään laitoksen johtajan toimesta tiedekuntaneuvoston kokouspäivänä sen jälkeen kun opiskelija on ilmoittanut koulutussuunnittelijalle oman kantansa tämän tiedusteluun lausunnosta. Tutustu tiedekunnan sivuilla olevaan ohjeistukseen valmistumisesta!

OBS! Vuoden 2018 viimeisen jättöpäivän perjantain 14.12.2018 gradut arvostellaan 23.1.2019 laitosjohtajan toimesta. Alla tulevan vuoden juuri päätetyt jättöpäivät, joihin mennessä (gradun voi siis jättää milloin haluaa) jätetyt opinnäytteet lähtevät yhtä matkaa tarkastusprosessiin.

Vuoden 2019 gradun jättöpäivät ovat seuraavat:

 

Käytännössä palautat siis työsi viimeistään tuona jättöpäivänä klo 24 mennessä, niin se ehtii ko.kierrokselle mukaan. Voit palauttaa sen siis jo ennen tuota ko.päivääkin, mutta et enää sen jälkeen. Eli käytännössä gradun voi palauttaa milloin tahansa, mutta se lähtee eteenpäin noiden jättöpäivien jälkeen yhdessä muiden samaan aikaan palautettujen opinnäytteiden kanssa. 

Tarkastajilla on noin kuukausi aikaa toimittaa kirjoittamansa lausunto laitoksen koulutussuunnitelijalle, jotta se ehtii mukaan seuraavaan arvosteluun. Pääsääntöisesti tarkastajat kirjoittavat yhteisen lausunnon, jossa päätyvät samaan arvosanaehdotukseen. 

Jos olet kiinnostunut tohtoriopinnoista laitoksellamme, niin tutustuthan tiedekuntamme tohtorikoulutus -sivuihin. Niiltä saa tietoa mm. hakuajoista, sillä tohtorikoulutukseen voi hakeutua vain näiden hakuaikojen puitteissa. Enää ei ole jatkuvaa hakua, eikä myöskään ehdollista hyväksyntää tohtoriopintoihin. Nämä seikat kannattaa huomioida maisteriksi valmistumisessa ja siihen liittyen gradun palautuksessa. Tohtoriopinnoista lisää tiedekuntamme suunnittelijalta Heli Niskaselta. 

Arviointi

Lue pro gradun arviointikriteerit.

Vastine tai oikaisupyyntö

Yliopiston uuden tutkintosäännön mukaan ennen pro gradu -työn arvostelua opiskelijalla on mahdollisuus antaa vastine tarkastajien lausunnosta. Tämä tarkoittaa sitä, että kansliasta toimitetaan opiskelijalle tarkastajien lausunto sähköpostiin.

OBS! Opiskelijan omalla vastuulla on seurata graduprosessin aikana sähköpostejaan! Kannattaa tarkistaa myös roskapostilaatikko, sillä välillä (erityisesti gmail-osoitteet) koulutussuunnittelijan laittama liitteellinen vastinelysely menee opiskelijalla suoraan roskapostiin. Vastinekysely laitetaan meilitse opiskelijalle noin avjaata viikkoa ennen yo.taulukossa ilmoitettua arvostelua. 

Opiskelijalla on 14 vrk aikaa ilmoittaa, antaako hän vastineen lausunnosta arvosanaehdotuksineen vai ei. Jos opiskelija haluaa saada gradunsa arvosteluksi noin reilu kuukausi siitä jättöpäivästä, mihin mennessä hän jätti työnsä tarkastukseen, kannattaa hänen heti gradulausunnon saatuaan ilmoittaa kantansa, sillä ensimmäinen mahdollinen arvostelutilaisuus on yleensä hyvin lähellä sitä päivää, milloin lausunnot saadaan tarkastajilta. Tämän takia on myös erityisen tärkeää merkitä gradun luovutussopimukseen käytössä oleva sähköpostiosoite ja aktiivisesti seurata kyseistä osoitetta. Jos opiskelija ei vastaa tiedusteluun, odotetaan säädetty 14 vrk, jonka jälkeen gradu etenee seuraavaan mahdolliseen arvosteluun.

Jos opiskelija ei anna vastinetta, yfi-laitoksen laitosjohtaja hyväksyy ja arvostelee gradun normaalisti tiedekuntaneuvoston kokouspäivänä. Mikäli opiskelija esittää vastineen (tarkempi ohjeistus vastineesta ja sen tekemisestä tulee opiskelijalle meilissä, missä lausunto liitteenä samoin kuin koulutussuunnittelijalta sen jälkeen, kun opiskelija on ilmoittanut tekevänsä vastineen), voidaan työlle  perustellusta syystä määrätä kolmas tarkastaja, joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Tällöin gradu hyväksytään ja arvostellaan seuraavan mahdollisen tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä.

Opiskelija voi vastineesta riippumatta tehdä oikaisupyynnön säädetyssä ajassa gradun hyväksymisen jälkeen. Tästä tulee opiskelijalle ohjeistus ns. hyväksymiskirjeen mukana.

Opiskelijan on mahdollista myös keskeyttää työnsä arviointi yhden kerran saatuaan lausunnon kommentoitavakseen. Tällöin opiskelija tekee lausunnon pohjalta korjaukset graduunsa, jonka jälkeen opiskelija palauttaa työnsä uudelleen urkundin jälkeen tarkastukseen kera luovutussopimuksen. 

Tieto gradun hyväksymisestä

Tieto gradun hyväksymisestä ja kopio allekirjoitetusta lausunnosta postitetaan opiskelijan gradusopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen. Jos opiskelija on muuttamassa tarkastusprosessin aikana, tulee hänen viipymättä toimittaa graduista vastaavalle koulutussuunnittelijalle voimassa oleva osoitteensa. Opinnäytteestä tulevat opintopisteet merkitään opintorekisteriin vasta, kun työstä on toimitettu laitokselle em. lopullinen PDF-versio, eli pelkästään ohjaajalle jätetty työ (ilman koulutussuunnittelijalle jätettävää versiota tai allekirjoitettua gradusopimusta) EI OLE tällainen viralliseen tarkastukseen jätetty opinnäyte. Kannattaa huomioida, että opiskelijan tulee myös olla ilmoittautunut läsnäolevaksi ko. lukukaudelle, jolloin gradu (ja maturiteetti) rekisteröidään. Myös valmistuminen (tutkinnon saaminen) edellyttää, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Syventävien opintojen koonti

Kannattaa huomioida, että syventävien opintojen koontia voi pyytää jo siinä vaiheessa, kun on jättänyt gradun  tarkastukseen. Myös maturiteettiin tulee muistaa ilmoittautua ja sopia siitä graduohjaajan kanssa, ellei opiskelijalla ole tehty aiempaa suomenkielen kielentarkastusta aiemman tutkinnon yhteydessä! Pääaineen syventävien opintojen arviointipyyntö -lomakkeen ja ohjeen löydät em. linkistä.