Tulin- nain- kirjoitin 2013 Pro gradu -tutkielmaa demystifioimassa-PulkkaV-V.pdf