09.05.2018

Valmistuminen

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat pääaineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä sivuaine- ja muut opinnot, voit anoa tutkintoa humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Tutkintoa anotaan Korpissa tai paperisella tutkinnonhakulomakkeella. Hakemukset käsitellään tiedekunnan opintokansliassa (OPK116, sähköposti humtdk(a)jyu.fi), johon voit tutkintoasioissa olla yhteydessä.