12.12.2017

Valmistuminen

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat pääaineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä sivuaine- ja muut opinnot, voit anoa tutkintoa humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Tutkintoa anotaan Korpissa tai paperisella tutkinnonhakulomakkeella. Hakemukset käsitellään tiedekunnan opintokansliassa (OPK116, sähköposti humtdk(a)jyu.fi), johon voit tutkintoasioissa olla yhteydessä.

Valmistuminen joulukuussa 2017

Tdk:n kansliasta saadun tiedon mukaan mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistuksen käsiinsä jouluaatoksi 2017, olisi tutkintoa haettava viikon 50 alkupuolella. On hyvä varautua parin viikon käsittelyaikaan, kuten muulloinkin. Mikäli vain mahdollista, opiskelijan kannattaa valita postituksen sijaan todistuksen nouto opintokansliasta. Opintokanslia on auki vielä perjantaina 22.12. Jos riittää, että tutkinto päivätään vuoden 2017 puolelle, pitää tutkintohakemus jättää Korpissa viimeistään perjantaina 29.12. Tutkintoanomus käsitellään joululomien jälkeen, mutta tutkinto voidaan päivätä päättyvälle vuodelle, kunhan kaikki suoritusmerkinnät tulevat myöskin vuoden 2017 puolelle.