11.01.2017

Valmistuminen

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat pääaineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä sivuaine- ja muut opinnot, voit anoa tutkintoa humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Tutkintoa anotaan Korpin kautta (poikkeustapauksissa tutkintoanomuslomakkeella).