03.07.2018

Tutkintoihin vaadittavat opinnot

Näet tutkintoihin vaadittavat opintojaksot ja kokonaisuudet oppiaineiden opetussuunnitelmista.

Kandi ja maisteri ovat erillisiä tutkintoja

Tutkinto kannattaa aina ottaa ulos pienimmällä mahdollisella opintopistemäärällä: tällöin opintokokonaisuuksia ja opintopisteitä jää myöhempää käyttöä varten. Etenkin kandidaatin tutkinto kannattaa ottaa minimillään, jotta maisterin tutkintoon jää muita opintoja pääaineen syventävien lisäksi. Maisteritutkinnossa on oltava päaaineen syventävien lisäksi muita opintoja tarpeeksi, jotta maisteritutkinnon laajuus (120 op) tulee täyteen.

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot ovat kaksi erillistä tutkintoa, niinpä maisterintutkintoon ei tule mitään kandidaatin tutkinnossa olleita opintoja, ja näin ollen maisteritutkintoanomuslomakkeeseen ei laiteta aiemmassa tutkinnossa olleita opintoja! Näet opintorekisteriotteestasi aiempaan tutkintoon/tutkintoihin kiinnitetyt opinnot.

Kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto)

Suorita tutkintoon vaadittavat opinnot ja kokoa opintokokonaisuudet

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä kielitaidon. Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä sivuaine- ja muita opintoja niin paljon, että tutkinnolle asetettu laajuus täyttyy. Kandidaatin tutkintoon kannattaa sijoittaa pienin vaadittava määrä opintojaksoja, jotta opintoja jää tarpeeksi myös maisterin tutkintoon / muuta myöhempää tutkintoa varten.

Tutkintoon sisällytettävien opintojen tulee olla koottuna ja merkittynä opintosuoritusrekisteriin ennen tutkinnon anomista. Opintorekisterissä tulee olla merkinnät myös muissa tiedekunnissa suoritetuista opintokokonaisuuksista ja niiden arvostelusta.

Maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto)

Suorita tutkintoon vaadittavat opinnot ja kokoa opintokokonaisuudet

Tutkintoon sisällytettävien opintojen tulee olla koottuna ja merkittynä opintosuoritusrekisteriin ennen tutkinnon anomista. Opintorekisterissä tulee olla merkinnät myös muissa tiedekunnissa suoritetuista opintokokonaisuuksista ja niiden arvostelusta.

Syventävien kokonaisarvosana

Pääaineen syventävien opintojen koontia haetaan kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu ja merkitty rekisteriin.
Eli syventävien opintojen kokoaminen rekisteriin tapahtuu vasta sitten, kun kaikki syventävät opinnot gradu ja maturiteetti mukaan lukien on rekisteröity. Maisteriohjelmalaiset pyytävät koonnin aina pääaineensa mukaan.

Tutkintotodistukseen kirjataan minkä kandidaatin tutkinnon pohjalta maisterin tutkinto on suoritettu.