02.01.2017

Vapaaehtoistoiminnan ja aiemman työkokemuksen ahotointi

Vapaaehtoistoiminnan ahotointi

Opiskelija voi hakea AHOTointia vapaaehtoistoiminnan kautta hankitun osaamisen hyväksilukemiseksi osaksi opintojaan. Vapaaehtoistyö on mahdollista ahotoida opintojaksolle YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op). 

Esimerkiksi KYTKE-hankkeen opiskelijaprojekteissa on mahdollista kartuttaa monipuolisesti omia työelämätaitoja ja tutustua kolmannen sektorin toimintaan.    

Lisätietoja suoritustavasta voit kysyä amanuenssi Kristiina Ruokojalta.

Aiemman työkokemuksen ahotointi

Opiskelija voi hakea AHOTointia aiemman työkokemuksen kautta hankitun osaamisen hyväksilukemiseksi osaksi opintojaan. Aiempi työkokemus on mahdollista ahotoida opintojaksolle YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op).    

Lisätietoja suoritustavasta voit kysyä amanuenssi Kristiina Ruokojalta.