Opetusohjelmat 2016–2017

Opetusohjelmasta saat selville, miten ja milloin mikin opintojakso on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.

Opetusohjelma antaa sinulle kokonaiskuvan lukuvuoden opetustarjonnasta. Opetusohjelmasta on linkit Korppiin, mistä löytyvät esimerkiksi kunkin opintojakson tavoitteet, suoritusohjeet, ajat sekä ilmoittautumistiedot.
Opetusohjelmia päivitetään Korpissa koko lukuvuosi.

Lue myös ohjeet kurssien suorittamisesta.

Kesäohjelma 2017

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 2016-2017

Yhteiset YFIS5-alkuiset opintojaksot 2016-2017

Oppiaineiden opetusohjelmat 2016-2017

 

Maisteriohjelmien opetusohjelmat 2016-2017

 

Erillisten opintokokonaisuuksien opetusohjelmat 2016-2017

Demokratia ja parlamentarismi
Elämänkatsomustieto
Etiikka
Filosofian ja politiikan teorian klassikot
Ikäkausien ja elämänkulun tutkimus
Living with Globalization
Maailmanpolitiikka
Sukupuolentutkimus
Työ ja työelämä
Ympäristö ja yhteiskunta

Muu opetus (mm. vieraskielinen opetus, yleisopintojaksot)

Yliopiston lukukaudet ja opetusperiodit