02.01.2017

Opintojaksojen suorittaminen

Opintojakso tulee suorittaa kokonaan sen lukuvuoden aikana, jolloin se on aloitettu TAI opettajan määräämässä sitä lyhyemmässä ajassa. 

Huomatkaa opintotukea varten, että opintopisteet saa rekisteriin vasta kun opintojakson kaikki vaaditut osiot on suoritettu. Kursseille ilmoittaudutaan Korpin kautta. Tarkista aika- ja paikkatiedot aina Korpista ennen kurssin alkua. 

Opintojaksot on jaoteltu Korpissa seuraavasti:     

  • Kontaktiopetus opetusperiodeittain (I–IV)    
  • Muut opintojaksot (kirjapakettijaksot, harjoittelu, maturiteetti tms.)    
  • Joidenkin keväällä luennoitavien opintojaksojen kirjoja voi tenttiä jo syksyllä. Tarkista tiedot kunkin opintojakson kohdalta Korpista. 

Opetusohjelmia päivitetään koko lukuvuosi.