02.01.2017

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen opetusohjelma 2016–2017

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
   
Periodi 1  

Pääaineopiskelijat: valitaan vähintään oman pääaineen johdanto
Sivuaineopiskelijat: valitaan vähintään yksi johdanto
Huom: Jos aiot jatkaa aineopintoihin, tulee ko. aineen johdanto olla suoritettu. *)

5 op
YFIP240 Poliittisen instituutiot 5 op
Periodi 2  
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet
5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
5 op
Periodi 3  
YFIP220 Yhteiskunta 5 op

*) Johdantojaksoja voi kiinnostuksen mukaan tehdä myös useampia kuin yhden,
jolloin perusopintojen kokonaislaajuus kasvaa yli 25 op:n.

 

Perusopintojen suorittaminen

  • Opintojakso tulee suorittaa kokonaan sen lukuvuoden aikana, jolloin se on aloitettu TAI opettajan määräämässä sitä lyhyemmässä ajassa.Huomatkaa opintotukea varten, että opintopisteet rekisteröidään vasta kun opintojakson kaikki vaaditut osat on suoritettu.
  • Tarkista aika- ja paikkatiedot aina Korpista ennen kurssin alkua.

Vastaavuudet ja vanhat opetusohjelmat