14.12.2018

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat ovat oppiainekohtaisia ja niissä kuvataan opintojen rakentumista. Opintojaksot on opetussuunnitelmissa jäsennetty perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen kokonaisuuksiksi. Opintokokonaisuuksille on opintojaksojen tapaan laadittu osaamistavoitteet.

Opetussuunnitelmassa määritetään ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten. Tutkinto-ohjelman opiskelijoille opetussuunnitelmat tarjoavat tietoa myös kandidaatin ja maisterin tutkinnon rakentumisesta. Opetussuunnitelmat laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Opetussuunnitelmat 2017-2020

 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tarjoamat opintokokonaisuudet

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tarjoamat muut opinnot

Opintojen vastaavuudet ja siirtyminen vanhoista opetussuunnitelmista nykyisiin

Opetussuunnitelmat 2014-2017

Aikaisemmat opetussuunnitelmat