30.04.2019

Opetussuunnitelmat

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmissa kuvataan opintojen rakenne (tutkintorakenne ja opintokokonaisuuden rakenne). Opetussuunnitelmat laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Opetussuunnitelmassa määritetään ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa tutkinnon pakollisiin perus-, aine- ja syventävien opintokokonaisuuksiin, pakollisiin viestintä- ja kieliopintoihin ja yleisopintoihin  sekä valinnaisten opintojen kokonaisuuksiin. Tutkinnoille ja opintokokonaisuuksille on opintojaksojen tapaan laadittu osaamistavoitteet.

Koko yliopiston voimassa olevat OPSit

OPISKELIJAT, JOTKA OVAT ALOITTANEET OPINTONSA ENNEN SYKSYÄ 2017 & SIIRTYMÄ 2020

1. Jos olet aloittanut opintosi aiemmin kuin syksyllä 2017
, katso pääaineesi tutkintorakenne lvv. 2014-2017 opetussuunnitelmasta. Kaikki opetus annetaan 1.9.2017 alkaen uusien opetussuunnitelmien 2017-2020 mukaisesti, joten tarkista vastaavuustaulukosta, mikä uuden OPSin opintojakso vastaa tutkinnostasi puuttuvaa, vanhan OPSin mukaista opintojaksoa.
HUOM! Ennen vuotta 2014 aloittaneet opiskelijat suorittavat pääainepohjaisen tutkintonsa OPSin 2014-2017 tutkintorakenteen mukaisesti. Ks. opetussuunnitelmien vastaavuudet.

2. OPSin 2014-17 mukaista, pääainepohjaista tutkintoa on anottava heinäkuun loppuun 2020 mennessä. Määräajan jälkeen eli 1.8.2020 lähtien kaikki opiskelijat siirtyvät suorittamaan opintojaan tutkinto-ohjelmapohjaiseen rakenteeseen opintosuunnissa. Lue lisää: Siirtymä 2020.
HUOM! Pääainepohjaista tutkintoa suorittava voi halutessaan siirtyä tutkinto-ohjelmapohjaiseen tutkintorakenteeseen jo aiemmin. Ks. siirtymisen periaatteet.

Opetussuunnitelmat 2017-2020

Kandidaatin tutkinnot

Maisterin tutkinnot

Valinnaiset opintokokonaisuudet (ent. sivuaineet)

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tarjoamat muut opinnot

Opiskelija voi sisällyttää YFI-laitoksen tarjoamia muita opintoja tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opintosuuntien erityisalakysymyksiä 1-3 -opintojaksoja voi sisällyttää vaihtoehtoisesti myös yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintokokonaisuuden valinnaiset-kohtaan.

 

Opetussuunnitelmien vastaavuudet

Kun opetussuunnitelma muuttuu, uuden ja vanhan opetussuunnitelman välille luodaan siirtymäsääntöjä, joiden on tarkoitus mahdollistaa opiskelijan opintojen sujuva eteneminen muutoksista huolimatta.

 

Opetussuunnitelmat 2014-2017

 

Aikaisemmat opetussuunnitelmat