09.08.2018

YFI-laitoksen muut opintojaksot

Opiskelija voi sisällyttää näitä opintojaksoja tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Yhteiset

Filosofia

Politiikka

Sosiaalityö

  • STOM5001 Sosiaalityön erityiskysymyksiä 1 (5 op)
  • STOM5002 Sosiaalityön erityiskysymyksiä 2 (5 op)
  • STOM5003 Sosiaalityön erityiskysymyksiä 3 (5 op)

Sosiologia

Yhteiskuntapolitiikka