21.08.2017

Opetussuunnitelmat 2014-2017

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, opetussuunnitelmat 2014-2017

Pääaineet     
Maisteriohjelmat     
Tiedekunnan tarjoamat sivuaineopinnot     
Erilliset opintokokonaisuudet        
Yleisopinnot ja muut opinnot