30.06.2015

Opettajan pätevyys

Opettajankoulutus voidaan sisällyttää osaksi maisterin tutkintoa yhteiskuntatieteellisellä ja psykologian alalla. Maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä opettajankoulutus, johon kuuluvat opetettavan aineen opinnot ja pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto yhdessä pedagogisten opintojen kanssa antaa aineyhdistelmästä riippuen kelpoisuuden opettaa psykologiaa, filosofiaa, elämänkatsomustietoa ja/tai yhteiskuntaoppia. Lisää tietoa opettajankoulutuksesta löytyy täältä.