04.05.2015

Psykologia tieteenalana

PSYKOLOGIA TIETEENALANA

Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Tavoitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Psykologian laitoksen opetus nojautuu voimakkaasti laitoksella tehtävään tutkimukseen.

Psykologian laitoksen tutkimuskärkiä ovat:

  1. Oppimisen ja motivaation monipuolinen tutkimus sekä ihmisen elämänkaaren kehityksen tarkastelu. Oppimista tutkitaan sekä sen hermostollisten perusmekanismien tasolla että uusien taitojen oppimisena sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimusasetelmina ovat sekä laajat pitkittäistutkimukset että kokeellinen tutkimus.
  2. Hyvinvointiin, oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvien interventioiden ja psykoterapiamenetelmien kehittäminen ja tutkimus hyödyntämällä erityisesti mobiili- ja verkkoteknologiaa sekä liikkeiden, ilmeiden ja aivotoiminnan mittausta.
  3. Pitkittäistutkimusten ja prosessitutkimuksen metodologia.

Psykologian laitoksen tarkempi tutkimuskuvaus on esitetty laitoksen www-sivuilla.
Psykologian laitoksen opetus organisoidaan neljän eri sektorin yhteistyönä:
1) kehityspsykologia, 2) neuropsykologia, 3) kliininen psykologia ja 4) persoonallisuus- ja työpsykologia.

Laitoksen käyntiosoite: Ylistönmäentie 33 ja Agora
Postiosoite: PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Puh. 040 805 3109

Lisätietoja laitoksesta, laitoksen tutkimuksesta ja henkilökunnasta saat verkkosivuilta:

www.jyu.fi/psychology.

Tarkempia tietoja opintojaksoista ja opetuksesta saa Korppi-järjestelmästä: korppi.jyu.fi.